Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Spannmål. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

26. Cereals. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,3

0,1

30

42,4

 

0,5

0,1

10

23,9

Uppsala

1,2

1,1

340

87,1

 

0,3

0,2

30

49,5

Södermanlands

0,4

0,2

100

45,0

 

2,0

0,9

80

45,9

Östergötlands

0,0

0,0

0

24,1

 

0,1

0,1

10

84,4

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,1

0,1

10

57,1

 

2,4

2,1

30

85,6

Gotlands

0,2

0,1

20

40,2

 

0,5

0,3

20

57,8

Blekinge

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,0

0,0

30

86,2

 

0,1

0,1

20

82,5

Hallands

0,1

0,0

10

28,8

 

1,2

1,0

60

84,9

Västra Götalands

0,0

0,0

0

54,9

 

0,1

0,1

10

51,0

Värmlands

0,7

0,6

20

96,9

 

0,8

0,4

20

51,4

Örebro

0,9

0,3

120

27,9

 

0,3

0,2

20

61,8

Västmanlands

0,9

0,5

130

54,4

 

1,9

0,8

120

44,1

Dalarnas

2,2

1,8

50

81,8

 

0,5

0,3

10

64,4

Gävleborgs

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

40

72,7

 

0,5

0,3

70

68,6

Götalands mellanbygder

0,1

0,0

20

40,4

 

0,5

0,3

50

54,3

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

0

25,4

 

0,0

0,0

10

84,4

Svealands slättbygder

0,8

0,4

700

46,3

 

1,0

0,3

300

24,9

Götalands skogsbygder

0,2

0,1

20

46,0

 

0,2

0,1

10

50,7

Mell. Sveriges skogsbygder

1,5

0,8

120

49,7

 

0,2

0,1

10

64,1

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,3

0,1

890

36,8

 

0,6

0,1

450

21,0

2017

0,3

0,0

1 090

13,4

 

3,2

0,4

2 080

11,8

2016

0,1

0,0

300

28,0

 

0,5

0,1

350

31,4

2015

0,0

..

190

24,3

 

0,4

..

240

21,1

2014

0,1

..

250

27,1

 

0,1

..

60

47,8

2013

0,2

..

500

29,9

 

0,1

..

150

44,3


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

 

26 forts. Spannmål. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

26 cont. Cereals. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

3,5

3,0

20

86,2

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,2

0,1

0

86,1

Gotlands

..

..

..

..

 

0,8

0,4

20

45,8

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

0

6,9

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,9

0,4

50

48,8

 

2,4

2,3

30

94,5

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

0,3

0,2

20

46,1

Götalands norra slättbygder

0,3

0,3

20

73,0

 

1,0

1,0

30

95,6

Svealands slättbygder

1,5

1,4

30

90,5

 

3,0

0,5

70

16,4

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

0,6

0,5

0

83,1

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,4

0,2

80

45,5

 

0,8

0,2

110

26,6

2017

0,8

0,5

170

59,3

 

0,2

0,1

40

45,4

2016

0,5

0,2

80

38,2

 

0,1

0,1

30

80,1

2015

0,2

..

50

40,9

 

1,7

..

270

54,2

2014

0,3

..

80

40,5

 

0,2

..

20

93,1

2013

0,2

..

50

35,5

 

0,1

..

20

80,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

26 forts. Spannmål. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

26 cont. Cereals. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,8

1,4

270

48,3

 

21,8

11,5

360

59,5

Uppsala

1,4

0,3

470

24,4

 

1,6

0,7

100

45,6

Södermanlands

1,7

0,6

280

38,0

 

12,6

5,8

560

47,7

Östergötlands

0,4

0,2

80

46,5

 

1,0

0,6

70

62,1

Jönköpings

10,0

6,9

380

73,5

 

5,0

4,5

70

88,8

Kronobergs

0,7

0,7

20

93,0

 

6,6

4,7

90

71,0

Kalmar

3,1

1,8

240

60,1

 

11,6

5,9

170

52,7

Gotlands

1,0

0,3

110

30,8

 

0,0

..

0

..

Blekinge

1,0

0,6

40

56,2

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,1

0,0

70

45,3

 

1,4

1,3

140

95,7

Hallands

0,1

0,1

20

63,4

 

0,4

0,3

20

82,9

Västra Götalands

0,6

0,4

310

67,8

 

2,6

0,9

1 530

34,7

Värmlands

2,5

1,1

210

43,6

 

3,0

0,8

310

27,8

Örebro

0,6

0,1

100

23,3

 

4,5

1,6

500

34,9

Västmanlands

0,2

0,1

30

35,9

 

1,2

0,5

140

39,9

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

3,2

2,1

140

65,6

Gävleborgs

2,3

1,2

170

54,2

 

0,0

..

0

..

Västernorrlands

0,8

0,4

20

41,8

 

..

..

..

..

Jämtlands

0,3

0,1

0

44,2

 

..

..

..

..

Västerbottens

1,1

0,5

80

45,4

 

..

..

..

..

Norrbottens

0,9

0,3

20

33,6

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

20

63,4

 

0,2

0,2

30

82,4

Götalands mellanbygder

0,7

0,3

300

50,5

 

0,0

0,0

0

24,3

Götalands norra slättbygder

0,6

0,4

350

63,1

 

1,4

0,7

720

47,7

Svealands slättbygder

1,3

0,2

1 300

17,3

 

4,0

0,9

1 650

23,2

Götalands skogsbygder

2,0

0,9

540

46,2

 

6,9

2,2

1 270

32,8

Mell. Sveriges skogsbygder

1,0

0,6

160

61,9

 

3,6

1,1

450

32,1

Nedre Norrland

1,2

0,5

120

41,0

 

2,1

1,3

40

58,7

Övre Norrland

1,1

0,4

100

35,7

 

1,0

0,4

10

41,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,9

0,1

2 950

15,4

 

3,0

0,5

4 280

16,4

2017

3,2

0,2

9 320

6,6

 

2,8

0,3

4 210

11,9

2016

0,5

0,1

1 570

17,4

 

0,4

0,1

700

21,9

2015

1,0

..

3 020

15,2

 

1,0

..

1 670

24,0

2014

0,3

..

1 020

24,4

 

0,8

..

1 230

20,9

2013

0,2

..

920

21,1

 

0,6

..

1 230

34,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

26 forts. Spannmål. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

26 cont. Cereals. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,2

0,1

0

47,3

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,1

0,0

0

40,5

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

0,1

0

65,2

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

0

76,6

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,1

0,1

0

47,7

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,1

0,0

0

40,3

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,3

0,2

40

68,9

 

6,8

3,3

80

48,5

2017

1,0

0,2

250

24,5

 

9,8

2,2

170

21,7

2016

0,6

0,4

170

69,1

 

0,0

0,0

0

30,4

2015

0,2

..

70

36,8

 

0,0

..

0

0,0

2014

0,3

..

100

26,9

 

..

..

..

..

2013

0,2

..

40

52,5

 

..

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

26 forts. Spannmål. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

26 cont. Cereals. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Majs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

1,7

1,2

20

73,2

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,2

0,7

60

60,6

 

-

-

-

-

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

1,6

1,2

20

73,0

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

0

43,7

 

-

-

-

-

Svealands slättbygder

3,0

1,7

60

53,4

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

8,4

4,1

230

51,4

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

9,6

5,4

120

57,3

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

4,7

1,5

450

31,7

 

1,5

1,1

20

72,8

2017

5,6

1,2

660

22,5

 

0,5

0,3

10

52,2

2016

0,7

0,2

110

21,5

 

0,6

0,4

10

71,7

2015

3,5

..

520

31,7

 

6,1

.

80

45,3

2014

2,2

..

330

36,0

 

1,0

.

10

90,3

2013

1,5

..

280

60,0

 

2,4

.

30

44,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

26 forts. Spannmål. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

26 cont. Cereals. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Spannmål totalt 1)

Obärgad areal

 

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

3,1

1,0

770

34,9

 

Uppsala

1,3

0,4

1 000

32,3

 

Södermanlands

2,0

0,6

1 020

31,9

 

Östergötlands

0,4

0,2

310

37,2

 

Jönköpings