Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

27. Peas and field beans. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,4

1,5

40

43,0

 

..

..

..

..

Uppsala

2,1

0,8

100

36,7

 

..

..

..

..

Södermanlands

7,8

3,2

110

40,9

 

12,4

9,9

130

80,1

Östergötlands

0,3

0,2

10

72,1

 

7,2

3,2

280

44,4

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,4

0,3

10

63,7

 

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

6,0

3,6

90

59,9

 

3,1

1,5

140

48,6

Hallands

..

..

..

..

 

1,8

1,1

40

59,2

Västra Götalands

0,3

0,3

10

84,7

 

6,5

2,4

690

36,8

Värmlands

2,5

1,4

20

56,6

 

..

..

..

..

Örebro

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

10,5

5,3

40

50,4

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

1,5

0,6

80

40,7

Götalands mellanbygder

0,3

0,2

10

63,7

 

8,0

3,2

110

46,1

Götalands norra slättbygder

0,2

0,1

10

68,9

 

6,8

2,2

860

31,5

Svealands slättbygder

2,3

0,5

260

23,2

 

9,5

3,7

420

38,8

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

8,8

3,8

200

44,9

Mell. Sveriges skogsbygder

4,4

1,9

50

44,2

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

1,9

0,4

410

19,5

 

6,9

1,3

1 800

18,6

2017

3,4

0,5

800

14,1

 

2,0

0,5

610

26,3

2016

1,3

0,4

340

26,8

 

0,5

0,3

150

66,4

2015

2,8

..

620

13,9

 

0,2

..

60

49,5

2014

1,8

..

260

20,9

 

0,4

..

80

47,2

2013

0,8

..

90

38,0

 

0,2

..

30

93,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.