Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Oljeväxter. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

28. Oilseed crops. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20,0

2,5

340

12,3

 

..

..

..

..

Uppsala

11,9

2,2

440

18,8

 

9,5

2,5

140

26,1

Södermanlands

9,2

1,4

410

14,8

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,3

0,3

140

23,7

 

7,4

2,5

90

33,5

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,2

0,1

10

35,6

 

..

..

..

..

Gotlands

6,9

1,7

290

24,9

 

0,0

..

0

..

Blekinge

2,7

1,2

20

45,8

 

..

..

..

..

Skåne

1,5

0,5

540

33,1

 

..

..

..

..

Hallands

3,7

1,4

100

37,3

 

..

..

..

..

Västra Götalands

3,4

0,7

420

21,4

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

6,0

2,0

190

33,2

 

..

..

..

..

Västmanlands

11,1

2,3

200

21,3

 

0,8

0,1

10

17,6

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,6

0,5

460

33,1

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2,7

0,7

480

27,3

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

2,4

0,5

500

18,9

 

5,4

1,9

80

34,9

Svealands slättbygder

10,7

0,9

1 570

8,5

 

7,9

1,3

400

16,3

Götalands skogsbygder

3,9

1,1

120

28,7

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,2

0,2

0

68,2

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

3,6

0,3

3 120

8,5

 

7,0

1,0

630

14,8

2017

0,3

0,0

320

16,3

 

5,1

1,0

340

19,7

2016

0,6

0,1

470

19,9

 

4,8

1,0

350

20,0

2015

0,2

..

160

14,7

 

3,6

..

160

27,8

2014

0,5

..

370

19,7

 

2,0

..

290

18,3

2013

1,3

..

950

16,2

 

1,0

..

520

20,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

 

28 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

28 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

3,8

1,6

20

42,0

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

11,1

3,8

50

33,7

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

5,1

2,1

30

40,8

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

14,3

5,2

100

36,6

 

5,2

1,3

60

25,7

2017

8,4

4,1

80

49,4

 

13,9

1,5

160

11,0

2016

1,7

0,4

20

25,7

 

4,0

1,2

40

29,8

2015

2,0

..

20

27,3

 

3,4

..

30

67,2

2014

0,8

..

10

26,2

 

9,4

..

120

24,7

2013

..

..

..

..

 

0,1

..

0

80,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

 

28 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

28 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12,9

1,7

360

11,9

 

..

..

..

..

Uppsala

11,3

1,7

620

14,9

 

..

..

..

..

Södermanlands

9,6

1,4

500

15,1

 

..

..

..

..

Östergötlands

2,0

0,4

230

20,6

 

4,9

1,9

90

39,5

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

0,2

0,1

10

35,6

 

..

..

..

..

Gotlands

5,8

1,5

290

25,1

 

..

..

..

..

Blekinge

2,6

1,2

20

45,9

 

-

-

-

-

Skåne

1,7

0,5

620

29,1

 

..

..

..

..

Hallands

5,4

1,6

160

27,8

 

-

-

-

-

Västra Götalands

3,1

0,7

420

21,4

 

..

..

..

..

Värmlands

16,1

2,5

90

17,1

 

-

-

-

-

Örebro

6,1

1,8

220

29,5

 

..

..

..

..

Västmanlands

6,9

1,5

200

21,1

 

..

..

..

..

Dalarnas

4,9

1,5

30

30,4

 

-

-

-

-

Gävleborgs

2,8

1,1

20

39,7

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,2

0,6

660

26,0

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2,6

0,7

480

27,4

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

2,6

0,4

580

17,1

 

5,9

2,2

120

36,9

Svealands slättbygder

10,0

0,8

2 010

7,6

 

2,0

0,8

20

42,4

Götalands skogsbygder

3,2

1,0

120

28,7

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,4

0,5

30

27,4

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

4,7

1,9

30

40,9

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

4,0

0,3

3 910

7,3

 

4,3

1,3

150

30,8

2017

0,8

0,1

900

10,5

 

5,3

1,3

240

24,3

2016

1,0

0,1

880

13,7

 

1,1

0,5

90

44,7

2015

0,4

..

370

14,9

 

0,2

..

10

31,3

2014

0,8

..

780

12,2

 

1,3

..

80

44,2

2013

1,2

..

1 490

12,6

 

0,2

..

10

94,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.