Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik.
Procent och hektar av den totala grödarealen

29. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,2

0,2

140

20,0

 

3,8

1,2

60

30,3

Uppsala

2,3

1,0

650

42,1

 

3,1

1,1

320

35,3

Södermanlands

1,3

0,7

310

55,3

 

10,1

2,3

440

22,7

Östergötlands

0,8

0,2

370

27,2

 

16,3

2,9

1 190

17,7

Jönköpings

8,3

5,2

100

62,7

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

1,2

0,6

130

46,1

 

19,1

5,6

310

29,3

Gotlands

0,8

0,4

60

48,0

 

12,3

2,2

680

18,2

Blekinge

0,0

..

0

..

 

2,7

0,8

40

28,8

Skåne

0,2

0,1

180

49,0

 

1,8

0,8

250

46,5

Hallands

1,7

0,8

120

47,3

 

3,6

1,0

190

27,1

Västra Götalands

0,3

0,1

150

38,0

 

4,8

0,9

620

19,4

Värmlands

5,0

2,3

150

44,9

 

5,4

1,0

170

17,6

Örebro

0,0

0,0

0

19,9

 

5,2

2,0

340

37,7

Västmanlands

0,9

0,8

130

91,6

 

4,5

1,8

300

38,9

Dalarnas

3,3

1,3

80

40,3

 

4,9

3,0

110

62,3

Gävleborgs

..

..

..

..

 

17,7

3,3

290

18,4

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

0,1

170

35,2

 

1,3

0,4

190

34,5

Götalands mellanbygder

0,7

0,3

260

42,4

 

8,5

1,4

910

16,0

Götalands norra slättbygder

0,6

0,1

530

22,3

 

7,0

1,0

1 110

13,9

Svealands slättbygder

1,5

0,4

1 340

26,6

 

5,0

0,7

1 550

15,1

Götalands skogsbygder

1,1

0,5

120

41,8

 

16,4

2,8

1 140

17,4

Mell. Sveriges skogsbygder

2,2

0,9

180

39,6

 

7,2

2,3

310

31,7

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

21,8

3,2

390

14,6

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,9

0,1

2 600

15,5

 

6,7

0,5

5 770

7,1

2017

0,4

0,2

1 530

40,1

 

3,7

0,8

2 460

20,6

2016

0,2

0,1

620

30,6

 

1,9

0,4

1 420

19,0

2015

0,1

..

570

19,2

 

2,5

..

1 610

19,4

2014

0,1

..

450

26,0

 

1,7

..

1 250

17,6

2013

0,5

..

970

21,0

 

1,6

..

1 910

12,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

29 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik.  Procent och hektar av den totala grödarealen

29 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

2,5

1,7

60

65,2

Gotlands

..

..

..

..

 

3,7

1,8

110

48,1

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

4,5

4,1

150

91,9

Hallands

2,6

0,9

20

33,1

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

2,5

1,7

30

67,1

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,5

0,2

20

28,6

 

0,5

0,4

10

67,1

Götalands mellanbygder

1,1

0,7

60

63,6

 

4,5

2,1

290

46,3

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

1,1

0,7

30

67,9

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

1,5

0,4

40

29,2

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,4

0,2

90

43,4

 

2,6

1,0

390

38,7

2017

1,4

0,5

300

34,3

 

0,9

0,5

180

49,4

2016

0,3

0,2

50

57,2

 

0,5

0,2

90

43,3

2015

0,5

..

120

26,3

 

0,9

..

140

42,6

2014

0,8

..

220

27,6

 

0,0

..

10

25,2

2013

0,4

..

110

47,8

 

0,9

..

120

36,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

29 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik.  Procent och hektar av den totala grödarealen

29 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15,6

6,0

1 750

38,8

 

37,5

11,2

980

29,9

Uppsala

5,0

1,4

1 740

28,6

 

14,1

4,2

1 060

30,0

Södermanlands

14,1

3,7

2 680

26,0

 

19,8

5,6

1 090

28,1

Östergötlands

6,2

1,9

1 260

29,8

 

13,2

2,8

1 090

21,2

Jönköpings

52,8

5,5

4 230

10,4

 

70,2

6,2

3 460

8,8

Kronobergs

35,8

7,6

1 340

21,3

 

48,4

9,7

1 360

20,0

Kalmar

29,8

5,2

3 230

17,3

 

36,4

8,7

820

24,0

Gotlands

17,5

3,6

2 260

20,4

 

27,9

9,5

360

34,0

Blekinge

9,5

3,6

380

37,6

 

31,0

12,2

200

39,5

Skåne

3,5

0,7

3 560

20,5

 

8,5

2,3

940

26,8

Hallands

11,9

2,5

2 480

21,0

 

19,5

4,4

1 450

22,5

Västra Götalands

7,5

1,8

4 290

24,2

 

7,1

1,1

4 420

16,2

Värmlands

12,1

3,2

1 150

26,5

 

16,6

3,6

2 030

21,6

Örebro

2,8

1,7

480

60,8

 

9,0

2,8

1 110

30,5

Västmanlands

1,1

0,6

230

52,6

 

2,4

0,9

300

36,3

Dalarnas

6,8

2,8

530

41,4

 

5,4

2,3

250

43,3

Gävleborgs

14,0

2,9

1 230

20,7

 

17,3

5,3

560

30,7

Västernorrlands

30,2

5,6

920

18,6

 

..

..

..

..

Jämtlands

56,0

2,7

1 220

4,9

 

..

..

..

..

Västerbottens

3,5

1,1

240

30,1

 

32,6

12,5

220

38,4

Norrbottens

7,4

2,1

190

28,2

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,3

0,7

2 750

20,4

 

8,8

1,5

1 030

16,8

Götalands mellanbygder

10,5

1,5

5 310

14,0

 

20,0

4,8

980

23,8

Götalands norra slättbygder

2,7

0,6

1 630

24,1

 

5,2

0,9

2 830

16,7

Svealands slättbygder

6,9

1,1

7 310

16,5

 

10,9

1,6

5 050

14,4

Götalands skogsbygder

31,4

3,0

12 330

9,5

 

32,3

3,1

8 780

9,7

Mell. Sveriges skogsbygder

9,2

2,4

1 650

25,6

 

13,6

2,8

2 010

20,8

Nedre Norrland

24,2

2,5

3 300

10,2

 

27,4

7,4

780

26,8

Övre Norrland

4,9

1,0

480

19,4

 

29,8

8,8

340

29,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

9,4

0,6

35 830

6,2

 

13,7

0,9

22 490

6,4

2017

2,8

0,3

8 380

11,9

 

4,8

0,5

7 590

11,2

2016

2,7

0,3

8 330

12,2

 

4,2

0,6

7 530

15,1

2015

2,7

..

8 500

11,8

 

3,9

..

6 630

13,9

2014

1,9

..

6 180

13,9

 

3,2

..

5 320

15,1

2013

1,2

..

4 730

16,5

 

2,8

..

5 570

14,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

29 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

29 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

1,3

0,8

30

63,4

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

11,5

3,9

260

33,5

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Skåne

1,3

0,8

40

59,6

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

1,5

0,4

40

27,2

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

0,4

30

49,3

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,0

0,2

30

24,2

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,5

1,4

120

40,9

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

8,6

2,7

310

31,1

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

3,0

0,7

480

22,5

 

32,1

7,0

530

21,7

2017

2,5

0,7

640

30,2

 

8,2

3,3

160

40,5

2016

1,5

0,5

430

32,1

 

7,5

3,7

220

49,4

2015

0,6

..

230

30,8

 

6,9

..

260

36,4

2014

0,4

..

140

33,9

 

..

..

..

..

2013

0,7

..

150

51,0

 

..

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

29 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

29 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

79,0

7,7

610

9,8

 

..

..

..

..

Uppsala

68,1

9,7

1 400

14,2

 

..

..

..

..

Södermanlands

68,8

10,0

1 070

14,5

 

..

..

..

..

Östergötlands

69,9

7,5

1 760

10,8

 

..

..

..

..

Jönköpings

83,6

5,1

1 640

6,2

 

..

..

..

..

Kronobergs

71,5

9,9

360

13,8

 

..

..

..

..

Kalmar

83,1

4,8

1 160

5,8

 

97,5

1,1

4 100

1,1

Gotlands

..

..

..

..

 

100,0

0,0

2 590

0,0

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

87,0

6,1

1 920

7,0

 

83,7

2,3

5 200

2,8

Hallands

80,7

4,5

1 410

5,6

 

98,7

0,7

2 670

0,7

Västra Götalands

48,4

4,3

4 650

8,9

 

..

..

..

..

Värmlands

85,7

3,7

1 800

4,3

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

71,2

8,6

780

12,1

 

..

..

..

..

Gävleborgs

83,7

7,7

890

9,2

 

-

-

-

-

Västernorrlands

85,8

4,0

800

4,6

 

-

-

-

-

Jämtlands

99,5

0,4

850

0,4

 

-

-

-

-

Västerbottens

75,3

3,3

780

4,4

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

85,1

4,4

1 290

5,2

 

78,4

2,8

3 610

3,6

Götalands mellanbygder

85,8

4,2

2 280

4,9

 

98,7

0,5

10 120

0,5

Götalands norra slättbygder

55,8

4,4

3 700

7,9

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

71,2

4,3

4 620

6,1

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

71,2

3,7

6 710

5,2

 

99,7

0,2

2 050

0,2

Mell. Sveriges skogsbygder

64,7

6,2

2 370

9,6

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

91,9

2,2

2 440

2,4

 

..

..

..

..

Övre Norrland

83,0

2,4

1 290

2,8

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

71,8

1,8

24 840

2,5

 

93,6

0,8

17 170

0,8

2017

62,2

2,4

19 600

3,8

 

93,4

0,8

16 800

0,8

2016

54,1

2,1

17 440

3,9

 

90,2

1,4

15 740

1,6

2015

55,3

..

18 160

3,9

 

92,2

.

15 650

1,0

2014

60,1

..

23 310

3,7

 

94,3

.

15 670

0,9

2013

50,6

..

19 650

3,8

 

92,0

.

14 630

1,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.

 

29 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

29 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Spannmål totalt

Grönfoderareal 1) 2)

 

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

12,8

3,2

3 660

25,3

 

Uppsala

6,2

1,0

5 280

15,5

 

Södermanlands

10,2

1,6

5 730

16,2

 

Östergötlands

7,4