Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Råg. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

120

..

..

Uppsala

20

3 620

8,2

650

2 400

8,2

Södermanlands

8

..

..

330

..

..

Östergötlands

37

5 980

2,3

1 930

11 500

2,3

Jönköpings

2

..

..

30

..

..

Kronobergs

1

..

..

50

..

..

Kalmar

16

..

..

520

..

..

Gotlands

18

..

..

570

..

..

Blekinge

1

..

..

80

..

..

Skåne

127

4 750

2,3

8 280

39 300

2,3

Hallands

20

3 950

5,6

670

2 700

5,7

Västra Götalands

94

4 330

3,0

5 170

22 400

3,0

Värmlands

7

..

..

160

..

..

Örebro

8

..

..

540

..

..

Västmanlands

4

..

..

160

..

..

Dalarnas

9

..

..

220

..

..

Gävleborgs

3

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

86

4 430

1,9

4 280

18 900

1,9

Götalands mellanbygder

89

4 600

3,5

5 250

24 300

3,6

Götalands norra slättbygder

123

4 840

2,5

6 540

31 600

2,5

Svealands slättbygder

46

3 880

5,1

1 930

7 500

5,1

Götalands skogsbygder

13

..

..

1 000

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

15

..

..

540

..

..

Nedre Norrland

5

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

377

4 520

1,6

19 550

88 600

1,6

2017

403

6 660

1,2

21 310

141 800

1,3

2016

335

6 120

1,3

16 600

101 600

1,3

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

6 250

0,6

22 670

141 600

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.