Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik. Procent och hektar av den totala grödarealen

30. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics. Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9,3

2,4

130

25,5

 

..

..

..

..

Uppsala

2,3

0,7

110

29,2

 

..

..

..

..

Södermanlands

2,2

1,3

30

59,3

 

0,0

..

0

..

Östergötlands

2,6

1,7

90

64,3

 

8,1

2,5

340

30,4

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

5,8

1,8

120

31,1

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

3,2

0,8

150

23,7

Hallands

..

..

..

..

 

15,0

4,6

420

30,6

Västra Götalands

2,9

2,7

60

93,0

 

9,0

1,4

1 060

15,7

Värmlands

15,4

2,1

110

13,7

 

12,8

4,0

140

30,9

Örebro

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

1,6

0,6

40

39,1

 

10,7

5,1

120

48,0

Dalarnas

14,3

2,6

60

18,2

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

7,7

2,2

420

28,1

Götalands mellanbygder

4,0

1,2

130

29,3

 

28,8

17,4

550

60,4

Götalands norra slättbygder

0,6

0,2

30

33,8

 

9,1

1,3

1 250

14,4

Svealands slättbygder

3,6

0,5

410

13,6

 

6,8

1,4

320

20,8

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

18,8

7,4

530

39,5

Mell. Sveriges skogsbygder

13,9

4,4

180

31,2

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

4,1

0,6

910

14,1

 

11,1

2,0

3 280

17,7

2017

2,0

0,5

480

24,9

 

1,7

0,5

520

29,2

2016

0,8

0,2

200

24,3

 

1,6

0,8

470

50,6

2015

1,4

..

320

29,2

 

0,9

..

230

63,3

2014

1,1

..

170

37,0

 

3,0

..

580

30,6

2013

0,7

..

90

44,5

 

0,8

..

150

31,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.