Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2018 Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

370

..

..

Uppsala

16

..

..

760

..

..

Södermanlands

7

..

..

360

..

..

Östergötlands

41

5 300

3,1

1 480

7 900

3,1

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

62

3 450

3,5

2 140

7 400

3,8

Gotlands

71

2 780

4,4

2 800

7 800

4,7

Blekinge

14

..

..

280

..

..

Skåne

59

4 170

3,5

3 130

13 000

5,6

Hallands

19

..

..

510

..

..

Västra Götalands

37

3 970

4,1

1 370

5 400

4,4

Värmlands

4

..

..

90

..

..

Örebro

14

..

..

550

..

..

Västmanlands

12

..

..

430

..

..

Dalarnas

-

..

..

40

..

..

Gävleborgs

-

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

54

3 860

4,1

2 230

8 600

4,1

Götalands mellanbygder

159

3 350

2,9

6 230

20 900

3,6

Götalands norra slättbygder

70

4 980

2,8

2 590

12 900

2,9

Svealands slättbygder

56

3 620

2,7

2 460

8 900

2,8

Götalands skogsbygder

21

2 990

7,7

720

2 200

7,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

180

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

365

3 740

1,8

14 440

54 000

2,0

2017

452

6 420

1,0

19 180

123 100

1,1

2016

443

5 780

1,0

19 090

110 300

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

6 110

0,5

16 150

98 700

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29. Arealer som redovisats som höstkorn i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.