Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

85

2 260

5,2

9 470

21 400

8,9

Uppsala

224

2 550

2,1

33 270

85 000

2,6

Södermanlands

149

2 600

2,3

16 260

42 300

4,7

Östergötlands

217

3 660

2,6

18 920

69 200

3,1

Jönköpings

45

2 140

11,6

3 780

8 100

14,9

Kronobergs

42

2 690

5,7

2 400

6 500

11,6

Kalmar

123

2 230

5,2

7 590

16 900

8,5

Gotlands

127

1 980

4,3

10 670

21 600

6,1

Blekinge

59

2 950

4,5

3 590

10 600

6,0

Skåne

530

3 190

1,2

96 910

309 000

1,4

Hallands

134

3 050

2,8

18 320

56 300

3,8

Västra Götalands

363

3 810

1,8

53 000

201 800

2,6

Värmlands

87

2 270

3,0

8 420

19 100

4,4

Örebro

136

3 060

2,2

16 440

50 300

2,7

Västmanlands

152

2 810

2,2

20 070

56 300

2,2

Dalarnas

69

2 630

4,0

7 150

18 800

5,6

Gävleborgs

87

2 440

4,8

7 580

18 800

5,7

Västernorrlands

30

1 980

4,3

2 130

4 200

9,3

Jämtlands

33

2 590

3,0

960

2 500

7,1

Västerbottens

70

2 910

2,1

6 720

19 500

2,2

Norrbottens

46

2 670

2,6

2 420

6 500

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

469

3 170

1,3

80 660

256 500

1,4

Götalands mellanbygder

407

2 740

2,0

45 080

124 400

2,5

Götalands norra slättbygder

478

3 910

1,6

59 990

234 400

1,7

Svealands slättbygder

786

2 640

1,1

98 260

259 600

1,6

Götalands skogsbygder

261

2 890

3,0

26 970

77 900

5,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

150

2 500

2,8

16 200

40 500

3,9

Nedre Norrland

137

2 530

3,6

10 340

26 500

4,9

Övre Norrland

120

2 840

1,7

9 200

26 100

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

2 808

3 000

0,7

345 620

1 039 100

0,9

2017

2 727

5 210

0,6

290 100

1 512 100

0,7

2016

2 702

4 760

0,6

299 830

1 427 600

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

4 970

0,3

316 620

1 573 300

0,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29. Arealer som redovisats som höstkorn i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.