Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

1 550

15,5

1 640

2 500

21,1

Uppsala

97

2 100

6,2

6 460

13 500

7,5

Södermanlands

62

2 050

8,4

4 430

9 100

10,6

Östergötlands

98

2 730

4,1

7 140

19 500

5,3

Jönköpings

28

2 320

11,4

1 470

3 400

25,6

Kronobergs

30

2 580

13,7

1 450

3 700

27,9

Kalmar

41

1 870

10,8

1 430

2 700

15,8

Gotlands

22

1 590

8,9

920

1 500

13,8

Blekinge

21

2 020

15,3

440

900

20,4

Skåne

125

2 560

3,2

10 130

25 900

4,0

Hallands

87

2 610

5,8

6 000

15 700

6,1

Västra Götalands

424

3 050

2,2

58 280

177 400

2,5

Värmlands

105

1 880

4,7

10 230

19 300

6,1

Örebro

121

2 380

4,2

11 180

26 600

5,0

Västmanlands

128

2 170

4,1

12 070

26 200

4,2

Dalarnas

67

2 210

6,0

4 430

9 800

6,3

Gävleborgs

49

2 020

7,9

2 680

5 500

10,0

Västernorrlands

7

..

..

240

..

..

Jämtlands

3

..

..

90

..

..

Västerbottens

18

..

..

460

..

..

Norrbottens

12

..

..

340

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

150

2 630

3,5

10 780

28 400

3,8

Götalands mellanbygder

87

2 250

5,6

3 940

8 900

8,2

Götalands norra slättbygder

415

3 190

2,2

51 810

165 100

2,3

Svealands slättbygder

491

2 170

2,3

41 150

89 100

2,8

Götalands skogsbygder

201

2 370

4,6

18 440

43 800

6,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

158

2 070

4,7

12 780

26 600

5,6

Nedre Norrland

46

1 710

7,9

2 070

3 600

11,5

Övre Norrland

31

3 040

4,2

810

2 500

12,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

1 579

2 580

1,4

141 110

364 300

1,6

2017

1 685

4 490

1,2

150 580

676 400

1,3

2016

1 764

4 450

0,9

173 340

771 500

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

4 420

0,5

167 980

742 000

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.