Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Winter triticale. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

270

..

..

Uppsala

17

..

..

640

..

..

Södermanlands

37

3 820

3,2

2 050

7 800

3,7

Östergötlands

52

4 660

5,4

2 350

10 900

5,4

Jönköpings

13

..

..

390

..

..

Kronobergs

8

..

..

240

..

..

Kalmar

45

3 480

4,6

1 970

6 900

6,2

Gotlands

18

..

..

570

..

..

Blekinge

9

..

..

260

..

..

Skåne

42

4 260

4,3

2 730

11 700

4,2

Hallands

21

3 970

6,8

670

2 700

6,8

Västra Götalands

47

4 650

3,0

2 900

13 500

3,0

Värmlands

2

..

..

90

..

..

Örebro

6

..

..

420

..

..

Västmanlands

9

..

..

250

..

..

Dalarnas

4

..

..

90

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

4 000

4,8

1 090

4 300

4,8

Götalands mellanbygder

74

3 750

4,2

3 390

12 800

4,2

Götalands norra slättbygder

73

4 840

3,0

3 470

16 800

3,0

Svealands slättbygder

73

3 630

4,2

3 470

12 600

4,4

Götalands skogsbygder

66

3 730

5,0

3 340

12 500

5,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

19

..

..

1 070

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

70

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

338

4 000

1,9

15 910

63 800

2,1

2017

473

5 970

1,2

25 170

150 300

1,4

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,4

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

5 640

0,5

30 460

173 700

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik. Åren 2013–2014 avser rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.