Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Vårrågvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Spring triticale. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

60

..

..

Uppsala

1

..

..

110

..

..

Södermanlands

5

..

..

260

..

..

Östergötlands

10

..

..

250

..

..

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

1

..

..

50

..

..

Kalmar

2

..

..

60

..

..

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

..

..

10

..

..

Skåne

5

..

..

180

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

10

..

..

Värmlands

1

..

..

50

..

..

Örebro

1

..

..

20

..

..

Västmanlands

-

..

..

40

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

110

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands norra slättbygder

6

..

..

190

..

..

Svealands slättbygder

11

..

..

480

..

..

Götalands skogsbygder

9

..

..

280

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

3

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

33

2 430

5,8

1 120

2 700

12,4

2017

46

3 490

7,2

1 780

6 200

8,1

2016

59

3 770

4,3

2 650

10 000

5,7

2015

70

3 640

6,8

3 450

12 500

7,3

2014

..

..

..

..

..

..

2013

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

.

.

.

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2015–2017 redovisas slutlig statistik. För åren 2013–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete, se tabell 7.