Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Mixed grain. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

160

..

..

Uppsala

9

..

..

650

..

..

Södermanlands

9

..

..

490

..

..

Östergötlands

15

..

..

760

..

..

Jönköpings

8

..

..

320

..

..

Kronobergs

7

..

..

140

..

..

Kalmar

6

..

..

240

..

..

Gotlands

3

..

..

90

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

5

..

..

290

..

..

Hallands

8

..

..

340

..

..

Västra Götalands

64

2 560

5,5

4 960

12 700

9,4

Värmlands

9

..

..

300

..

..

Örebro

6

..

..

300

..

..

Västmanlands

6

..

..

310

..

..

Dalarnas

8

..

..

320

..

..

Gävleborgs

3

..

..

170

..

..

Västernorrlands

6

..

..

130

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

12

..

..

260

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

230

..

..

Götalands mellanbygder

9

..

..

380

..

..

Götalands norra slättbygder

44

2 740

6,7

2 930

8 100

10,7

Svealands slättbygder

40

1 980

7,0

1 870

3 700

17,5

Götalands skogsbygder

48

2 090

7,6

2 710

5 700

14,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

22

1 960

9,4

1 300

2 600

18,9

Nedre Norrland

9

..

..

220

..

..

Övre Norrland

12

..

..

260

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

191

2 290

3,5

9 740

22 500

6,8

2017

247

3 450

2,6

11 920

41 100

6,9

2016

279

3 730

2,2

14 810

55 400

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

3 530

1,1

15 200

53 700

2,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.