Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1901

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019
Preliminär statistik för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2019 Preliminary statistics for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden nästan dubbelt så stor som ifjol

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 6,1 miljoner ton under 2019. Den är 88 % större än förra årets spannmålsskörd och 15 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Hektarskördarna av spannmålsgrödorna var på riksnivå mellan 46 och 81 % högre än under torråret 2018, och undantaget blandsäd var de också högre än femårsgenomsnitten och normskördarna. Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var stora, vilket bidrog till årets stora spannmålsskörd.

Raps- och rybsskörden 72 % större än 2018

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 374 800 ton, vilket är 72 % mer än ifjol och 21 % mer än femårsgenomsnittet. Ökningen är delvis en följd av ökad areal av den högavkastande höstrapsen. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var 57 % högre än fjolårsresultatet, 12 % högre än femårsgenomsnittet och 4 % högre än normskörden.

Totalskörden av åkerbönor 60 % över fjolårsnivån

Den totala skörden av ärter har beräknats till 68 100 ton, vilket är 39 % mer än i fjol och i nivå med femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor blev 60 % större än under 2018, men 32 % mindre än femårsgenomsnittet.

Mer normala regnmängder men även torkskador

Förra årets tidiga skörd ledde till ovanligt stora höstsådda arealer. En del av arealerna utvintrade och fick ersättas av vårsådda grödor. Det har även rapporterats om utvintringsskador som orsak till låga skördenivåer. Torka efter vårsådden och även senare under odlingssäsongen har lokalt minskat skördeutfallet. Men flertalet platser i landet har fått normala regnmängder. I norra Svealand och södra Norrland har ihållande höstregn försenat skörden, och delar av arealerna befaras bli obärgade.