Jordbruksverket och SCB                                        3                                                      JO 19 SM 1902