Jordbruksverket och SCB                                        1                                                      JO 19 SM 1902