Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

2. Vårvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

3. Råg. Skörd 2019. Preliminär statistik

4. Höstkorn. Skörd 2019. Preliminär statistik

5. Vårkorn. Skörd 2019. Preliminär statistik

6. Havre. Skörd 2019. Preliminär statistik

7. Höstrågvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

8. Vårrågvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

9. Blandsäd. Skörd 2019. Preliminär statistik

10. Majs. Skörd 2019. Preliminär statistik

11. Ärter. Skörd 2019. Preliminär statistik

12. Åkerbönor. Skörd 2019. Preliminär statistik

13. Höstraps. Skörd 2019. Preliminär statistik

14. Vårraps. Skörd 2019. Preliminär statistik

15. Höstrybs. Skörd 2019. Preliminär statistik

16. Vårrybs. Skörd 2019. Preliminär statistik

17. Oljelin. Skörd 2019. Preliminär statistik

18. Spannmål. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

19. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

20. Oljeväxter. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

21. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

22. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

23. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable