Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

91

6 430

2,3

15 660

100 700

2,3

Uppsala

205

7 230

1,1

38 480

278 100

1,1

Södermanlands

172

6 980

1,2

30 230

211 100

1,2

Östergötlands

282

7 800

1,0

59 150

461 200

1,0

Jönköpings

38

6 380

5,0

2 190

14 000

5,4

Kronobergs

21

5 660

3,5

700

4 000

13,9

Kalmar

121

6 650

1,6

13 080

87 000

2,0

Gotlands

131

6 180

1,9

12 770

79 000

2,0

Blekinge

54

7 560

2,5

3 840

29 000

2,5

Skåne

499

8 820

0,7

105 770

932 400

0,7

Hallands

126

7 720

1,6

13 680

105 700

1,6

Västra Götalands

409

7 980

0,9

76 920

613 900

0,9

Värmlands

62

7 140

2,3

6 000

42 800

3,7

Örebro

125

7 710

1,3

18 080

139 400

1,3

Västmanlands

150

6 800

1,5

21 070

143 200

1,5

Dalarnas

45

5 800

8,8

2 950

17 100

8,8

Gävleborgs

35

4 990

7,2

1 450

7 200

7,2

Västernorrlands

3

..

..

200

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

475

8 920

0,6

92 040

820 700

0,6

Götalands mellanbygder

381

7 280

1,0

49 500

360 400

1,1

Götalands norra slättbygder

587

8 040

0,7

123 100

990 300

0,7

Svealands slättbygder

776

7 090

0,6

126 060

893 300

0,6

Götalands skogsbygder

209

6 620

2,2

18 250

120 800

2,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

113

6 410

2,4

12 130

77 800

2,4

Nedre Norrland

29

4 390

7,2

1 160

5 100

6,8

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

2 571

7 720

0,4

422 170

3 260 100

0,4

2018

2 275

4 790

0,6

292 530

1 399 900

0,6

2017

2 592

7 360

0,4

407 570

3 000 000

0,4

2016

2 461

6 680

0,4

374 380

2 502 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

6 730

0,2

369 680

2 527 500

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.