Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Majs. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

10. Grain maize. Harvest in 2019.  Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5

..

..

220

..

..

Gotlands

1

..

..

90

..

..

Blekinge

2

..

..

20

..

..

Skåne

22

6 980

3,7

1 270

8 800

14,3

Hallands

3

..

..

140

..

..

Västra Götalands

1

..

..

10

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

7 140

4,0

1 180

8 400

13,0

Götalands mellanbygder

9

..

..

490

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

20

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

34

6 900

3,3

1 690

11 700

12,1

2018

32

4 180

4,1

1 110

4 600

14,2

2017

39

7 330

3,8

1 190

8 800

12,0

2016

37

8 030

4,0

1 710

13 800

16,2

2015

36

5 760

4,1

1 330

6 400

13,5

2014

35

7 400

3,3

950

7 100

14,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20142018

.

6 540

1,7

1 260

8 100

6,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.