Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstraps. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Winter rape. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

45

3 000

1,8

2 220

6 700

1,8

Uppsala

111

2 830

2,2

5 070

14 300

2,2

Södermanlands

93

3 200

1,6

4 920

15 700

1,6

Östergötlands

196

3 300

1,5

12 330

40 700

1,6

Jönköpings

15

..

..

440

..

..

Kronobergs

7

..

..

110

..

..

Kalmar

62

2 880

1,9

2 670

7 700

1,9

Gotlands

86

2 570

2,8

3 670

9 400

2,8

Blekinge

29

2 930

4,9

740

2 200

4,9

Skåne

416

4 350

0,5

43 360

188 400

0,5

Hallands

81

3 930

1,8

3 500

13 800

1,8

Västra Götalands

255

3 700

1,2

13 280

49 100

1,2

Värmlands

19

..

..

460

..

..

Örebro

78

3 750

1,5

3 880

14 500

1,5

Västmanlands

56

2 490

3,7

2 580

6 400

3,7

Dalarnas

18

..

..

300

..

..

Gävleborgs

1

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

395

4 360

0,5

36 690

160 100

0,5

Götalands mellanbygder

244

3 500

1,4

15 710

55 000

1,4

Götalands norra slättbygder

402

3 580

1,0

23 500

84 100

1,0

Svealands slättbygder

394

3 100

1,0

18 750

58 200

1,0

Götalands skogsbygder

87

3 240

2,6

3 240

10 500

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

46

2 630

4,3

1 690

4 400

4,2

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

1 568

3 750

0,4

99 580

373 100

0,4

2018

1 553

2 340

0,8

86 590

202 700

0,8

2017

1 630

3 430

0,4

105 480

361 300

0,5

2016

1 400

3 000

0,6

83 390

250 200

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 290

0,2

88 640

291 600

0,3


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.