Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårraps. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring rape. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

260

..

..

Uppsala

14

..

..

520

..

..

Södermanlands

8

..

..

460

..

..

Östergötlands

14

..

..

430

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

..

..

Kalmar

-

..

..

20

..

..

Gotlands

19

..

..

460

..

..

Blekinge

-

..

..

10

..

..

Skåne

5

..

..

190

..

..

Hallands

1

..

..

40

..

..

Västra Götalands

7

..

..

510

..

..

Värmlands

4

..

..

130

..

..

Örebro

8

..

..

240

..

..

Västmanlands

12

..

..

330

..

..

Dalarnas

-

..

..

20

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

130

..

..

Götalands mellanbygder

19

..

..

510

..

..

Götalands norra slättbygder

15

..

..

710

..

..

Svealands slättbygder

53

1 790

4,0

1 860

3 300

4,0

Götalands skogsbygder

10

..

..

230

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

109

1 750

3,2

3 580

6 300

4,3

2018

237

1 470

2,1

9 000

13 200

2,2

2017

189

1 960

2,0

6 630

13 000

2,0

2016

233

2 090

1,5

7 420

15 500

1,6

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

1 880

0,9

8 370

15 400

0,9


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.