Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Höstrybs. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Winter turnip rape. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

40

..

..

Uppsala

8

..

..

320

..

..

Södermanlands

2

..

..

70

..

..

Östergötlands

1

..

..

40

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

20

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

50

..

..

Hallands

-

..

..

30

..

..

Västra Götalands

3

..

..

110

..

..

Värmlands

2

..

..

50

..

..

Örebro

-

..

..

20

..

..

Västmanlands

10

..

..

300

..

..

Dalarnas

3

..

..

30

..

..

Gävleborgs

4

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

20

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands norra slättbygder

2

..

..

90

..

..

Svealands slättbygder

25

1 240

6,1

790

1 000

6,1

Götalands skogsbygder

2

..

..

80

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

100

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

37

1 220

6,2

1 130

1 400

6,2

2018

34

870

9,2

710

600

9,3

2017

38

1 390

7,1

980

1 400

7,1

2016

35

1 520

3,0

970

1 500

3,0

2015

33

1 870

4,0

870

1 600

4,0

2014

28

1 700

2,9

790

1 300

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

1 470

2,6

720

1 200

2,6


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.