Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Oljelin. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

17. Oil flax. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

..

..

Uppsala

7

..

..

240

..

..

Södermanlands

2

..

..

190

..

..

Östergötlands

29

1 980

2,4

1 100

2 200

2,4

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

40

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

5

..

..

220

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

4

..

..

150

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

3

..

..

80

..

..

Västmanlands

4

..

..

160

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

160

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

90

..

..

Götalands norra slättbygder

28

1 990

2,2

1 060

2 100

2,2

Svealands slättbygder

17

..

..

680

..

..

Götalands skogsbygder

2

..

..

50

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

3

..

..

140

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

56

1 980

2,0

2 190

4 300

2,0

2018

105

1 110

3,3

3 600

4 000

3,3

2017

120

1 720

2,7

4 540

7 800

2,6

2016

213

1 990

1,3

8 400

16 800

1,2

2015

187

1 960

1,3

7 100

13 900

1,3

2014

155

1 680

2,2

6 560

11 000

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

1 690

1,0

6 040

10 700

1,0


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.