Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Spannmål. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

18. Cereals. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,3

0,2

50

46,8

 

..

..

..

..

Uppsala

0,3

0,1

110

36,7

 

0,9

0,8

60

91,2

Södermanlands

0,3

0,2

80

65,1

 

1,8

0,7

40

40,7

Östergötlands

0,0

0,0

20

56,2

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Kalmar

0,0

0,0

10

70,9

 

0,5

0,4

0

87,0

Gotlands

0,4

0,3

50

84,8

 

0,3

0,2

10

58,6

Blekinge

0,0

0,0

0

76,9

 

0,1

0,1

0

68,6

Skåne

0,0

0,0

50

82,3

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,2

0,2

30

84,7

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,0

0,0

20

66,0

 

0,4

0,2

30

53,3

Värmlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Örebro

0,1

0,0

10

48,2

 

0,3

0,0

10

16,2

Västmanlands

0,4

0,3

80

65,3

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

1,1

0,9

30

81,2

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

1,6

0,6

20

37,7

 

2,1

0,4

40

20,2

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

40

67,7

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

100

59,2

 

0,3

0,1

20

46,5

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

30

48,9

 

0,2

0,1

10

62,3

Svealands slättbygder

0,3

0,1

340

26,5

 

0,8

0,3

140

43,4

Götalands skogsbygder

0,1

0,0

10

81,5

 

0,4

0,3

20

74,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,3

0,2

40

79,6

 

0,2

0,1

10

38,5

Nedre Norrland

2,2

0,8

30

36,8

 

1,9

0,4

30

21,2

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,1

0,0

580

19,9

 

0,6

0,1

270

25,0

2018

0,3

0,1

870

36,5

 

0,7

0,2

570

21,0

2017

0,3

0,0

1 090

13,4

 

3,2

0,4

2 080

11,8

2016

0,1

0,0

300

28,0

 

0,5

0,1

350

31,4

2015

0,0

..

190

24,3

 

0,4

..

240

21,1

2014

0,1

..

250

27,1

 

0,1

..

60

47,8


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

 

18 forts. Spannmål. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

18 cont. Cereals. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,3

0,1

0

21,8

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

10

97,4

 

0,0

0,0

0

58,1

Hallands

8,4

7,2

120

86,4

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,2

0,1

10

40,5

 

0,0

0,0

0

51,7

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

1,6

1,4

20

88,5

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

0,0

0

57,9

Götalands mellanbygder

0,1

0,1

10

97,3

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

0,1

0,1

10

40,5

 

0,0

0,0

0

51,7

Svealands slättbygder

0,3

0,1

10

36,0

 

0,8

0,4

30

55,7

Götalands skogsbygder

4,6

3,7

110

81,3

 

0,0

..

0

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,5

0,3

150

64,4

 

0,1

0,1

30

54,8

2018

0,5

0,2

110

42,2

 

0,8

0,2

110

26,4

2017

0,8

0,5

170

59,3

 

0,2

0,1

40

45,4

2016

0,5

0,2

80

38,2

 

0,1

0,1

30

80,1

2015

0,2

..

50

40,9

 

1,7

..

270

54,2

2014

0,3

..

80

40,5

 

0,2

..

20

93,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

18 forts. Spannmål. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

18 cont. Cereals. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,9

0,9

160

46,3

 

2,2

1,7

50

77,0

Uppsala

0,3

0,1

80

46,3

 

0,3

0,2

20

75,9

Södermanlands

0,8

0,5

110

61,5

 

0,4

0,3

20

71,5

Östergötlands

0,1

0,1

20

63,8

 

2,8

1,8

180

65,2

Jönköpings

0,1

0,0

0

87,0

 

0,0

..

0

..

Kronobergs

0,0

..

0

..

 

1,2

1,2

20

94,6

Kalmar

0,8

0,5

50

64,9

 

1,7

1,6

30

92,6

Gotlands

0,8

0,4

60

51,7

 

1,0

0,6

10

54,4

Blekinge

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,6

0,5

370

84,3

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,0

0,0

10

84,2

 

0,3

0,2

20

70,8

Västra Götalands

0,3

0,1

120

48,7

 

0,6

0,3

320

43,5

Värmlands

0,7

0,4

50

63,8

 

2,0

0,9

210

44,8

Örebro

0,3

0,2

30

62,8

 

0,8

0,5

90

62,1

Västmanlands

0,0

0,0

10

68,4

 

0,2

0,2

30

91,7

Dalarnas

2,6

1,7

190

65,8

 

0,7

0,7

30

99,2

Gävleborgs

9,7

3,6

780

36,3

 

3,9

1,5

100

40,3

Västernorrlands

9,1

3,9

230

43,1

 

..

..

..

..

Jämtlands

7,1

1,1

100

15,3

 

..

..

..

..

Västerbottens

1,3

0,5

90

39,6

 

18,9

8,2

110

46,5

Norrbottens

6,8

1,8

160

27,0

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,6

0,5

350

86,6

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,3

0,1

100

41,9

 

0,4

0,2

20

53,2

Götalands norra slättbygder

0,1

0,0

40

38,8

 

0,4

0,2

200

49,3

Svealands slättbygder

0,5

0,1

370

28,1

 

0,4

0,1

180

35,1

Götalands skogsbygder

0,4

0,2

120

47,7

 

1,1

0,5

230

49,6

Mell. Sveriges skogsbygder

0,9

0,4

130

40,5

 

3,4

1,2

400

35,7

Nedre Norrland

10,5

2,7

1 230

25,8

 

5,2

2,0

110

39,8

Övre Norrland

2,7

0,6

250

22,6

 

12,3

5,6

120

46,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,0

0,2

2 610

18,5

 

0,9

0,2

1 330

18,5

2018

0,9

0,1

2 950

15,0

 

3,4

0,5

4 780

16,2

2017

3,2

0,2

9 320

6,6

 

2,8

0,3

4 210

11,9

2016

0,5

0,1

1 570

17,4

 

0,4

0,1

700

21,9

2015

1,0

..

3 020

15,2

 

1,0

..

1 670

24,0

2014

0,3

..

1 020

24,4

 

0,8

..

1 230

20,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

18 forts. Spannmål. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

18 cont. Cereals. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,1

0,1

0

58,9

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,7

1,0

70

60,8

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,8

0,6

40

74,4

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,1

0,0

0

59,2

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,3

0,2

20

68,8

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,7

1,5

30

88,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,4

0,2

110

42,2

 

1,6

1,3

10

78,7

2018

0,3

0,2

40

69,2

 

6,8

3,3

80

48,4

2017

1,0

0,2

250

24,5

 

9,8

2,2

170

21,7

2016

0,6

0,4

170

69,1

 

0,0

0,0

0

30,4

2015

0,2

..

70

36,8

 

0,0

..

0

0,0

2014

0,3

..

100

26,9

 

..

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

18 forts. Spannmål. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

18 cont. Cereals. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Majs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

0,0

0,0

0

48,6

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

0,0

0,0

0

48,4

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,1

0,1

0

75,3

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,8

2,7

90

72,2

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

2,2

1,8

80

81,4

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,5

0,2

10

39,2

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,9

0,7

240

38,9

 

0,0

0,0

0

48,0

2018

5,1

1,5

500

29,0

 

1,4

1,0

20

72,7

2017

5,6

1,2

660

22,5

 

0,5

0,3

10

52,2

2016

0,7

0,2

110

21,5

 

0,6

0,4

10

71,7

2015

3,5

..

520

31,7

 

6,1

.

80

45,3

2014

2,2

..

330

36,0

 

1,0

.

10

90,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

18 forts. Spannmål. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

18 cont. Cereals. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Spannmål totalt 1)

Obärgad areal

 

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1,3

0,3

370

27,8

 

Uppsala

0,3

0,1

280

29,3

 

Södermanlands

0,6

0,2

320

29,7

 

Östergötlands

0,3

0,2

300

45,6

 

Jönköpings

0,1

0,1

10

70,7