Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

19. Peas and field beans. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,3

0,1

0

27,2

 

..

..

..

..

Uppsala

1,4

0,4

60

27,4

 

..

..

..

..

Södermanlands

8,6

1,8

110

20,3

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,2

0,1

10

68,7

 

0,2

0,1

0

70,8

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,6

0,5

10

86,4

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

0,9

0,1

20

12,2

Hallands

..

..

..

..

 

0,7

0,3

10

51,6

Västra Götalands

2,9

1,6

70

55,3

 

1,0

0,4

70

40,3

Värmlands

6,7

0,8

40

13,2

 

..

..

..

..

Örebro

1,1

0,4

10

35,4

 

..

..

..

..

Västmanlands

3,5

1,9

70

53,0

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

11,6

4,1

70

35,0

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,3

0,1

10

51,4

Götalands mellanbygder

0,4

0,3

10

86,6

 

2,1

0,3

30

14,9

Götalands norra slättbygder

1,0

0,7

40

71,0

 

0,6

0,3

50

46,3

Svealands slättbygder

2,5

0,4

260

17,0

 

1,1

0,8

40

67,9

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

2,2

1,2

40

52,1

Mell. Sveriges skogsbygder

7,9

2,3

110

28,6

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2,1

0,3

430

14,8

 

0,9

0,2

160

25,2

2018

2,1

0,4

460

17,8

 

6,6

1,2

1 730

18,9

2017

3,4

0,5

800

14,1

 

2,0

0,5

610

26,3

2016

1,3

0,4

340

26,8

 

0,5

0,3

150

66,4

2015

2,8

..

620

13,9

 

0,2

..

60

49,5

2014

1,8

..

260

20,9

 

0,4

..

80

47,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.