Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

720

..

..

Uppsala

87

4 280

3,1

6 960

29 800

3,1

Södermanlands

42

3 940

7,4

2 210

8 700

8,4

Östergötlands

46

4 730

4,3

1 980

9 400

7,2

Jönköpings

12

..

..

360

..

..

Kronobergs

20

4 600

3,8

470

2 100

5,3

Kalmar

23

3 620

5,7

930

3 400

8,0

Gotlands

70

3 720

4,0

3 900

14 500

4,3

Blekinge

20

6 490

2,6

890

5 800

2,6

Skåne

70

5 880

2,6

4 330

25 500

3,3

Hallands

53

4 960

3,5

2 660

13 200

3,9

Västra Götalands

111

4 170

3,3

7 600

31 700

3,3

Värmlands

45

4 590

3,4

2 190

10 000

3,4

Örebro

55

5 490

3,2

4 010

22 000

3,3

Västmanlands

57

4 550

3,1

4 050

18 400

3,4

Dalarnas

36

4 020

3,7

2 040

8 200

3,8

Gävleborgs

47

4 100

2,3

1 690

6 900

2,3

Västernorrlands

6

..

..

230

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

3

..

..

50

..

..

Norrbottens

5

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

96

5 570

2,2

5 110

28 500

2,2

Götalands mellanbygder

120

4 600

3,1

6 570

30 200

3,4

Götalands norra slättbygder

110

4 390

3,3

6 250

27 400

3,3

Svealands slättbygder

283

4 510

1,7

18 930

85 300

1,7

Götalands skogsbygder

90

4 050

3,8

4 770

19 300

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

72

4 090

3,5

3 910

16 000

3,7

Nedre Norrland

46

4 350

2,7

1 730

7 500

3,0

Övre Norrland

8

..

..

160

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

825

4 510

1,1

47 380

213 900

1,2

2018

1 274

2 760

0,9

79 970

220 400

1,0

2017

1 082

4 640

0,8

64 300

298 600

1,2

2016

1 193

4 540

0,8

74 770

339 500

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

4 290

0,4

71 230

301 900

0,4


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.