Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Oljeväxter. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

20. Oilseed crops. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,5

0,2

10

42,4

 

..

..

..

..

Uppsala

4,8

1,2

250

24,7

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,9

0,2

40

18,4

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,7

0,3

80

41,9

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

1,7

0,7

50

39,3

 

..

..

..

..

Gotlands

0,3

0,2

10

74,0

 

..

..

..

..

Blekinge

0,1

0,1

0

68,0

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

0

43,3

 

..

..

..

..

Hallands

0,1

0,1

0

68,4

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,9

0,4

250

20,8

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

1,3

0,3

50

26,3

 

..

..

..

..

Västmanlands

6,5

2,0

170

30,6

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

10

41,9

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,3

0,1

40

24,0

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,3

0,3

310

20,1

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

2,7

0,4

500

15,6

 

6,6

2,1

120

32,2

Götalands skogsbygder

1,0

0,5

30

55,9

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,6

0,8

40

31,7

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,9

0,1

920

11,2

 

7,8

1,6

280

20,7

2018

3,6

0,3

3 110

8,2

 

7,0

1,0

630

13,8

2017

0,3

0,0

320

16,3

 

5,1

1,0

340

19,7

2016

0,6

0,1

470

19,9

 

4,8

1,0

350

20,0

2015

0,2

..

160

14,7

 

3,6

..

160

27,8

2014

0,5

..

370

19,7

 

2,0

..

290

18,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

 

20 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

20 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Hallands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

5,2

2,2

40

43,0

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

19,5

6,1

70

31,1

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

5,4

1,7

60

31,7

 

15,3

4,1

170

26,7

2018

14,3

5,2

100

36,7

 

5,2

1,3

60

24,2

2017

8,4

4,1

80

49,4

 

13,9

1,5

160

11,0

2016

1,7

0,4

20

25,7

 

4,0

1,2

40

29,8

2015

2,0

..

20

27,3

 

3,4

..

30

67,2

2014

0,8

..

10

26,2

 

9,4

..

120

24,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

 

20 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen avsedd att tröskas

20 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the crop area intended for threshing

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,9

0,6

20

48,7

 

..

..

..

..

Uppsala

5,1

1,2

310

23,6

 

..

..

..

..

Södermanlands

1,1

0,2

60

15,2

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,4

0,4

180

29,3

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

1,7

0,7

50

39,3

 

..

..

..

..

Gotlands

0,4

0,3

20

56,5

 

-

-

-

-

Blekinge

1,2

4,9

10

84,9

 

-

-

-

-

Skåne

0,1

0,0

30

57,9

 

..

..

..

..

Hallands

0,1

0,1

0

68,4

 

-

-

-

-

Västra Götalands

1,8

0,4

250

20,8

 

..

..

..

..

Värmlands

3,1

0,7

30

27,2

 

-

-

-

-

Örebro

1,5

0,4

60

24,7

 

..

..

..

..

Västmanlands

7,2

1,6

230

21,9

 

..

..

..

..

Dalarnas

5,1

1,9

20

38,5

 

-

-

-

-

Gävleborgs

18,2

5,9

70

21,6

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

40

53,1

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,4

0,3

60

46,1

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,5

0,3

370

17,5

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

3,2

0,4

690

13,3

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,9

0,5

30

51,2

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

5,4

1,8

130

27,0

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

18,7

6,1

70

31,1

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,4

0,1

1 430

9,1

 

2,3

0,7

50

31,5

2018

4,0

0,3

3 890

7,1

 

4,2

1,3

150

30,1

2017

0,8

0,1

900

10,5

 

5,3

1,3

240

24,3

2016

1,0

0,1

880

13,7

 

1,1

0,5

90

44,7

2015

0,4

..

370

14,9

 

0,2

..

10

31,3

2014

0,8

..

780

12,2

 

1,3

..

80

44,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.