Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

21. Cereals. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics. Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,2

0,0

30

5,0

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

4,4

0,1

100

2,0

Östergötlands

0,0

0,0

10

61,9

 

6,7

4,1

140

61,3

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

3,5

0,8

480

23,6

 

12,1

1,8

130

14,8

Gotlands

0,3

0,0

40

1,3

 

3,4

0,8

140

23,7

Blekinge

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,1

0,0

120

10,6

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0,0

20

55,0

 

0,4

0,0

30

9,9

Värmlands

3,7

0,1

230

4,0

 

0,0

..

0

..

Örebro

0,0

..

10

..

 

3,0

0,9

120

29,8

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

1,5

0,1

60

3,8

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

0,4

0,0

10

2,0

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

40

33,6

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,0

0,3

480

27,1

 

3,4

0,5

230

15,5

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

30

41,1

 

0,8

0,1

50

6,7

Svealands slättbygder

0,2

0,0

250

1,6

 

0,9

0,0

180

1,6

Götalands skogsbygder

1,6

0,1

300

4,0

 

10,2

1,2

540

11,8

Mell. Sveriges skogsbygder

0,1

0,0

10

4,3

 

3,0

0,8

120

27,9

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

3,4

1,0

60

27,8

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,3

0,0

1 260

10,6

 

2,8

0,2

1 370

6,8

2018

0,9

0,1

2 600

15,2

 

6,9

0,5

5 970

7,0

2017

0,4

0,2

1 530

40,1

 

3,7

0,8

2 460

20,6

2016

0,2

0,1

620

30,6

 

1,9

0,4

1 420

19,0

2015

0,1

..

570

19,2

 

2,5

..

1 610

19,4

2014

0,1

..

450

26,0

 

1,7

..

1 250

17,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

2,3

0,1

50

6,2

Gotlands

8,1

1,8

90

22,6

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

1,5

0,6

210

38,4

 

0,2

0,0

10

0,8

Hallands

4,8

0,5

70

11,4

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,8

0,0

60

1,1

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,3

1,1

240

35,1

 

0,3

0,0

10

1,1

Götalands mellanbygder

1,9

0,2

170

12,2

 

0,7

0,0

50

5,9

Götalands norra slättbygder

1,0

0,0

100

0,0

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

 

0,2

0,0

10

2,2

Götalands skogsbygder

2,4

0,5

60

19,8

 

0,0

..

0

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,8

0,2

590

14,1

 

0,4

0,0

90

3,6

2018

0,4

0,2

80

43,5

 

2,6

1,0

390

37,8

2017

1,4

0,5

300

34,3

 

0,9

0,5

180

49,4

2016

0,3

0,2

50

57,2

 

0,5

0,2

90

43,3

2015

0,5

..

120

26,3

 

0,9

..

140

42,6

2014

0,8

..

220

27,6

 

0,0

..

10

25,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

8,9

5,2

220

58,5

Uppsala

0,5

0,2

140

37,4

 

0,7

0,4

50

60,1

Södermanlands

0,1

0,0

10

3,7

 

7,3

3,6

410

49,3

Östergötlands

2,5

0,1

320

3,7

 

..

..

..

..

Jönköpings

22,3

1,2

1 500

5,3

 

..

..

..

..

Kronobergs

14,6

1,9

490

13,0

 

22,2

4,7

530

21,1

Kalmar

14,7

2,8

1 220

18,9

 

7,7

0,5

130

7,1

Gotlands

3,2

1,1

280

33,5

 

7,9

2,5

120

31,9

Blekinge

4,2

0,3

110

7,7

 

..

..

..

..

Skåne

1,4

0,3

970

23,3

 

3,5

0,1

310

3,8

Hallands

3,1

1,7

490

54,8

 

2,3

1,3

120

56,1

Västra Götalands

0,4

0,0

150

11,7

 

0,8

0,1

440

14,3

Värmlands

1,4

0,5

110

32,9

 

6,9

2,1

770

29,8

Örebro

..

..

..

..

 

5,0

0,9

580

18,3

Västmanlands

0,5

0,5

80

95,3

 

0,2

0,2

30

95,6

Dalarnas

0,1

0,0

10

28,2

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

4,7

0,4

390

7,9

 

10,8

8,2

300

75,7

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

4,5

2,0

330

44,6

 

21,8

1,3

160

6,0

Norrbottens

2,6

1,3

60

48,3

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,7

0,4

390

62,3

 

0,3

0,0

20

14,4

Götalands mellanbygder

4,2

0,5

1 420

11,6

 

11,3

2,6

520

23,5

Götalands norra slättbygder

0,4

0,0

170

2,6

 

0,6

0,1

290

21,3

Svealands slättbygder

0,3

0,1

270

24,2

 

2,7

0,7

1 240

25,9

Götalands skogsbygder

11,1

1,1

3 440

9,6

 

11,7

0,6

2 720

5,2

Mell. Sveriges skogsbygder

5,8

0,6

860

10,3

 

8,2

1,0

1 040

12,7

Nedre Norrland

7,8

0,3

990

4,2

 

19,3

9,7

510

50,2

Övre Norrland

4,2

1,5

410

36,2

 

15,1

0,7

180

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

3,0

0,2

8 270

5,8

 

4,5

0,3

6 680

7,2

2018

9,4

0,6

35 980

6,1

 

13,8

0,9

22 610

6,3

2017

2,8

0,3

8 380

11,9

 

4,8

0,5

7 590

11,2

2016

2,7

0,3

8 330

12,2

 

4,2

0,6

7 530

15,1

2015

2,7

..

8 500

11,8

 

3,9

..

6 630

13,9

2014

1,9

..

6 180

13,9

 

3,2

..

5 320

15,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

3,9

0,2

130

5,3

 

-

-

-

-

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

2,0

0,0

10

1,6

 

-

-

-

-

Skåne

7,2

1,3

350

17,7

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

6,5

0,1

350

2,2

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

4,4

0,9

300

20,1

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2,4

0,2

680

9,1

 

18,6

1,6

190

8,5

2018

2,9

0,6

480

22,3

 

32,1

6,9

530

21,5

2017

2,5

0,7

640

30,2

 

8,2

3,3

160

40,5

2016

1,5

0,5

430

32,1

 

7,5

3,7

220

49,4

2015

0,6

..

230

30,8

 

6,9

..

260

36,4

2014

0,4

..

140

33,9

 

..

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

63,9

3,4

890

5,3

 

..

..

..

..

Östergötlands

77,9

3,4

1 410

4,3

 

..

..

..

..

Jönköpings

66,2

3,3

1 360

5,1

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

72,3

3,6

1 120

4,9

 

95,9

1,3

5 130

1,3

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

80,6

3,5

2 270

4,4

 

83,0

1,1

6 200

1,4

Hallands

..

..

..

..

 

95,6

2,2

2 950

2,3

Västra Götalands

41,7

2,3

3 820

5,6

 

..

..

..

..

Värmlands

76,6

4,4

2 100

5,7

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

69,2

10,2

750

14,7

 

-

-

-

-

Västernorrlands

85,5

3,5

810

4,1

 

-

-

-

-

Jämtlands

98,2

0,8

980

0,8

 

-

-

-

-

Västerbottens

86,7

1,4

1 050

1,6

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

69,1

0,5

900

0,7

 

78,0

1,1

4 190

1,4

Götalands mellanbygder

73,6

2,9

2 350

4,0

 

96,0

0,8

11 610

0,9

Götalands norra slättbygder

43,4

2,3

2 530

5,4

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

63,9

2,1

4 160

3,2

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

58,5

2,3

5 290

4,0

 

99,9

0,0

2 740

0,0

Mell. Sveriges skogsbygder

72,0

1,3

2 730

1,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

83,5

5,0

2 220

6,0

 

..

..

..

..

Övre Norrland

86,9

1,1

1 540

1,3

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

63,7

1,0

21 730

1,6

 

92,3

0,5

20 320

0,6

2018

71,9

1,7

24 920

2,4

 

94,0

0,8

17 290

0,8

2017

62,2

2,4

19 600

3,8

 

93,4

0,8

16 800

0,8

2016

54,1

2,1

17 440

3,9

 

90,2

1,4

15 740

1,6

2015

55,3

..

18 160

3,9

 

92,2

.

15 650

1,0

2014

60,1

..

23 310

3,7

 

94,3

.

15 670

0,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics

Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Spannmål totalt

Grönfoderareal 1) 2)

 

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

2,7

0,7

790

28,6

 

Uppsala

1,6

0,4

1 410

26,6

 

Södermanlands

2,9

0,6

1 640

20,7

 

Östergötlands

3,4

0,4

3 110

15,1

 

Jönköpi