Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik

Procent och hektar av den totala grödarealen

22. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics. Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,5

0,2

20

32,7

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

3,1

0,0

70

0,4

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

1,6

0,0

70

1,1

 

0,7

0,0

60

3,6

Svealands slättbygder

0,5

0,1

50

16,9

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

2,7

0,0

50

1,1

Mell. Sveriges skogsbygder

1,7

0,0

20

2,3

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,8

0,0

160

5,4

 

0,6

0,0

120

1,7

2018

3,9

0,5

890

14,0

 

10,9

1,9

3 220

17,7

2017

2,0

0,5

480

24,9

 

1,7

0,5

520

29,2

2016

0,8

0,2

200

24,3

 

1,6

0,8

470

50,6

2015

1,4

..

320

29,2

 

0,9

..

230

63,3

2014

1,1

..

170

37,0

 

3,0

..

580

30,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.