Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2019 Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

200

..

..

Uppsala

19

..

..

940

..

..

Södermanlands

14

..

..

480

..

..

Östergötlands

40

8 180

2,0

2 070

16 900

2,2

Jönköpings

5

..

..

180

..

..

Kronobergs

1

..

..

40

..

..

Kalmar

52

6 580

2,2

2 060

13 600

3,4

Gotlands

76

5 860

2,5

3 680

21 500

2,5

Blekinge

14

..

..

320

..

..

Skåne

88

7 600

1,6

5 290

40 200

1,6

Hallands

27

6 760

1,8

990

6 700

1,8

Västra Götalands

56

6 950

2,9

2 390

16 600

2,9

Värmlands

9

..

..

290

..

..

Örebro

25

6 600

6,1

950

6 300

6,1

Västmanlands

16

..

..

620

..

..

Dalarnas

-

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

75

7 690

1,3

4 010

30 800

1,3

Götalands mellanbygder

163

6 310

1,7

7 730

48 800

1,8

Götalands norra slättbygder

81

7 830

1,7

3 970

31 000

1,7

Svealands slättbygder

82

6 300

2,8

3 230

20 300

2,8

Götalands skogsbygder

39

6 240

4,8

1 240

7 700

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

330

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

447

6 850

1,0

20 530

140 600

1,0

2018

376

3 770

1,7

14 450

54 500

2,0

2017

452

6 420

1,0

19 180

123 100

1,1

2016

443

5 780

1,0

19 090

110 300

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

5 720

0,6

16 330

94 000

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21. Arealer som redovisats som höstkorn i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.