Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

80

3 630

3,9

8 240

29 900

3,9

Uppsala

202

4 900

1,6

27 470

134 700

1,6

Södermanlands

135

4 190

3,1

13 070

54 800

3,1

Östergötlands

165

5 750

2,5

12 330

71 000

2,9

Jönköpings

67

3 540

4,3

5 220

18 500

7,6

Kronobergs

50

4 300

5,4

2 880

12 400

7,5

Kalmar

110

3 710

3,4

7 080

26 200

5,4

Gotlands

106

4 120

3,0

8 240

34 000

3,1

Blekinge

47

4 770

4,1

2 490

11 900

5,0

Skåne

480

6 600

0,9

66 040

435 900

1,0

Hallands

143

5 430

2,5

15 190

82 500

3,0

Västra Götalands

324

5 460

2,0

39 720

217 000

2,1

Värmlands

77

4 990

3,4

7 730

38 600

3,4

Örebro

112

5 630

2,7

11 770

66 300

4,8

Västmanlands

134

5 070

2,0

15 210

77 100

2,1

Dalarnas

71

4 480

4,9

7 210

32 300

4,9

Gävleborgs

84

3 100

6,5

8 000

24 800

7,3

Västernorrlands

37

2 450

6,0

2 570

6 300

7,4

Jämtlands

35

3 050

2,0

1 440

4 400

3,5

Västerbottens

68

3 370

2,0

6 880

23 200

3,2

Norrbottens

44

2 680

3,0

2 390

6 400

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

451

6 650

1,0

56 670

376 700

1,1

Götalands mellanbygder

345

5 180

1,5

32 660

169 000

1,8

Götalands norra slättbygder

388

5 910

1,5

40 160

237 400

1,6

Svealands slättbygder

691

4 850

1,0

79 170

384 200

1,0

Götalands skogsbygder

289

4 210

2,7

27 670

116 500

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

152

4 360

3,4

14 050

61 200

4,6

Nedre Norrland

142

2 970

4,8

11 690

34 700

5,3

Övre Norrland

113

3 190

1,7

9 290

29 600

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

2 571

5 190

0,7

271 050

1 406 300

0,7

2018

2 880

3 000

0,7

346 360

1 039 900

0,9

2017

2 727

5 210

0,6

290 100

1 512 100

0,7

2016

2 702

4 760

0,6

299 830

1 427 600

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

4 580

0,3

311 060

1 408 800

0,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21. Arealer som redovisats som höstkorn i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.