Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

40

3 850

6,1

2 310

8 900

8,8

Uppsala

99

4 610

2,8

7 420

34 200

2,8

Södermanlands

82

4 040

5,0

5 270

21 300

6,3

Östergötlands

106

4 830

4,4

6 490

31 300

5,1

Jönköpings

43

3 400

6,5

2 580

8 800

12,4

Kronobergs

35

3 980

6,5

1 870

7 500

9,1

Kalmar

31

3 270

9,3

1 580

5 200

9,6

Gotlands

38

3 260

4,9

1 400

4 600

5,9

Blekinge

15

..

..

370

..

..

Skåne

116

5 360

2,6

8 590

46 000

2,7

Hallands

72

5 120

2,5

5 330

27 300

2,8

Västra Götalands

426

4 970

2,1

55 270

274 400

2,1

Värmlands

101

4 620

3,3

10 440

48 200

4,0

Örebro

114

5 350

2,7

11 060

59 100

3,8

Västmanlands

133

4 900

3,0

12 930

63 400

3,0

Dalarnas

64

4 510

4,2

4 530

20 400

4,2

Gävleborgs

52

3 230

10,8

2 480

8 000

14,1

Västernorrlands

9

..

..

340

..

..

Jämtlands

7

..

..

80

..

..

Västerbottens

22

2 670

10,0

570

1 500

13,7

Norrbottens

17

..

..

430

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

134

5 600

2,0

8 960

50 200

2,0

Götalands mellanbygder

89

3 880

3,9

4 120

16 000

5,6

Götalands norra slättbygder

414

5 270

2,1

48 090

253 300

2,1

Svealands slättbygder

512

4 900

1,3

44 910

220 200

1,5

Götalands skogsbygder

223

3 920

2,9

20 480

80 200

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

159

4 080

3,8

11 640

47 500

4,5

Nedre Norrland

51

3 010

12,9

2 150

6 500

16,0

Övre Norrland

40

2 960

6,6

1 000

3 000

9,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

1 622

4 770

1,0

141 210

674 000

1,2

2018

1 614

2 570

1,4

141 270

363 500

1,6

2017

1 685

4 490

1,2

150 580

676 400

1,3

2016

1 764

4 450

0,9

173 340

771 500

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

4 060

0,5

157 240

644 400

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.