Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Winter triticale. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

540

..

..

Uppsala

14

..

..

830

..

..

Södermanlands

44

6 420

3,3

2 940

18 900

3,3

Östergötlands

64

6 710

2,6

4 150

27 900

2,6

Jönköpings

13

..

..

610

..

..

Kronobergs

15

..

..

430

..

..

Kalmar

55

5 660

3,8

3 140

17 800

4,1

Gotlands

18

..

..

870

..

..

Blekinge

22

6 110

5,6

670

4 100

5,8

Skåne

54

6 950

3,4

4 450

30 900

5,0

Hallands

27

6 910

3,1

1 660

11 500

3,1

Västra Götalands

84

6 790

2,2

4 750

32 200

2,2

Värmlands

5

..

..

400

..

..

Örebro

19

..

..

930

..

..

Västmanlands

11

..

..

620

..

..

Dalarnas

2

..

..

120

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

45

7 760

2,0

2 440

18 900

2,0

Götalands mellanbygder

81

5 740

2,5

4 950

28 400

3,5

Götalands norra slättbygder

107

6 980

1,9

5 640

39 400

1,9

Svealands slättbygder

95

6 510

1,9

5 730

37 300

2,0

Götalands skogsbygder

109

5 960

3,2

6 570

39 200

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

5 890

7,6

1 750

10 300

7,6

Nedre Norrland

2

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

459

6 430

1,2

27 130

174 500

1,4

2018

343

4 020

1,9

15 970

64 200

2,0

2017

473

5 970

1,2

25 170

150 300

1,4

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,4

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

5 470

0,6

29 070

164 200

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik. 2014 avser rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.