Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Mixed grain. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

350

..

..

Uppsala

10

..

..

800

..

..

Södermanlands

9

..

..

500

..

..

Östergötlands

9

..

..

400

..

..

Jönköpings

15

..

..

690

..

..

Kronobergs

3

..

..

50

..

..

Kalmar

9

..

..

430

..

..

Gotlands

6

..

..

380

..

..

Blekinge

4

..

..

70

..

..

Skåne

15

..

..

550

..

..

Hallands

9

..

..

440

..

..

Västra Götalands

81

3 660

3,6

5 340

19 500

8,1

Värmlands

15

..

..

640

..

..

Örebro

8

..

..

420

..

..

Västmanlands

5

..

..

160

..

..

Dalarnas

4

..

..

330

..

..

Gävleborgs

9

..

..

330

..

..

Västernorrlands

6

..

..

140

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

13

..

..

160

..

..

Norrbottens

5

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

400

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

850

..

..

Götalands norra slättbygder

56

3 710

3,6

3 300

12 300

9,0

Svealands slättbygder

45

3 280

4,7

2 360

7 700

13,0

Götalands skogsbygder

61

3 450

5,9

3 760

13 000

12,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

3 230

3,5

1 060

3 400

16,5

Nedre Norrland

14

..

..

440

..

..

Övre Norrland

18

..

..

230

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

245

3 450

2,4

12 410

42 800

6,0

2018

197

2 280

3,4

9 740

22 200

6,6

2017

247

3 450

2,6

11 920

41 100

6,9

2016

279

3 730

2,2

14 810

55 400

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

2 810

1,2

11 400

39 500

2,8


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.