STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Underlag för att bedöma totalskörden av spannmål och raps och rybs år 2014, ton

2. Underlag för att bedöma totalskördar för vårkorn år 2014.

3. Underlag för att bedöma totalskördar för havre år 2014.

4. Underlag för att bedöma totalskördar för höstvete år 2014

5. Underlag för att bedöma totalskördar för Höstraps år 2014

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure