STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Underlag för att bedöma totalskörden av spannmål och raps och rybs år 2014, ton

1. Basis for assessing the 2014 harvest of grain and oilseed 2014, tonne.

Län

Spannmål

Raps och rybs

Produktionsområde

 

Totalskördar  baserade på

 

Totalskördar  baserade på

 

Preliminära

arealer

5-års-

genomsnitt

ton

Norm-skördar

ton

Preliminära

arealer

5-års-

genomsnitt ton

Norm-

Skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31 905

128 544

135 215

2 218

4 810

4 901

Uppsala

90 837

382 631

430 579

4 335

9 193

10 168

Södermanlands

59 546

260 420

272 496

3 401

7 362

8 505

Östergötlands

95 197

523 272

534 123

10 632

27 780

32 369

Jönköpings

16 192

60 416

59 153

277

732

824

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 877

30 870

28 517

211

474

522

Kalmar

34 001

165 886

158 312

4 032

14 351

14 738

Gotlands

34 607

156 210

153 471

5 030

14 711

15 226

Blekinge

9 740

53 204

49 052

1 012

3 402

3 827

Skåne

211 615

1 415 417

1 368 668

46 414

168 642

181 888

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

45 185

235 243

233 821

2 905

7 525

8 877

Västra Götalands

205 591

973 336

962 333

10 324

23 465

27 768

Värmlands

27 650

96 153

101 029

839

1 144

1 182

Örebro

52 014

236 786

245 910

2 282

5 189

5 158

Västmanlands

57 949

242 306

256 978

1 794

3 437

3 712

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

17 470

57 620

57 628

430

471

486

Gävleborgs

16 439

47 504

43 752

206

232

238

Västernorrlands

4 700

10 918

10 105

8

14

15

Jämtlands

2 484

6 463

7 035

1

2

2

Västerbottens

10 053

26 129

23 825

63

10

11

Norrbottens

5 018

10 973

11 362

157

17

19

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

1 036 070

5 120 301

5 143 365

96 571

292 965

320 436

 

 

 

 

 

 

 

Summa skördar baserad

1 036 071

5 217 177

5 181 778

96 570

294 277

316 640

på hektarskörd för riket