STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Underlag för att bedöma totalskördar för vårkorn år 2014.

2. Basis for assessing the 2014 harvest of spring barely 2014.

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar

Storleksgrupp

Arealer

hektar

5-års-Genomsnitt

 kg/hektar

Norm-skördar

kg/hektar

 

5-års-genomsnitt

ton

Norm-skördar

 ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9 569

3 758

3 656

 

35 960

34 984

Uppsala

33 556

4 020

4 220

 

134 895

141 606

Södermanlands

13 843

4 040

3 930

 

55 926

54 403

Östergötlands

16 091

4 866

4 710

 

78 299

75 789

Jönköpings

6 211

3 448

3 255

 

21 416

20 217

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 890

3 654

3 154

 

10 560

9 115

Kalmar

9 569

3 952

3 585

 

37 817

34 305

Gotlands

12 527

4 148

3 950

 

51 962

49 482

Blekinge

3 428

4 592

4 147

 

15 741

14 216

Skåne

72 468

5 936

5 450

 

430 170

394 951

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

18 719

4 950

4 798

 

92 659

89 814

Västra Götalands

44 307

4 582

4 396

 

203 015

194 774

Värmlands

9 726

3 326

3 539

 

32 349

34 420

Örebro

15 957

4 286

4 371

 

68 392

69 748

Västmanlands

16 498

4 070

4 182

 

67 147

68 995

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 053

3 190

3 093

 

25 689

24 908

Gävleborgs

9 942

2 714

2 546

 

26 983

25 312

Västernorrlands

3 514

2 162

2 129

 

7 597

7 481

Jämtlands

2 263

2 558

2 832

 

5 789

6 409

Västerbottens

8 793

2 590

2 401

 

22 774

21 112

Norrbottens

4 137

2 060

2 192

 

8 522

9 068

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

322 061

.

.

 

1 433 660

1 381 108

 

 

 

 

 

 

 

Summa skördar baserad

på hektarskörd för riket

322 061

4 484

4 306

 

1 444 122

1 386 795