STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Underlag för att bedöma totalskördar för havre år 2014.

3. Basis for assessing the 2014 harvest of oats 2014.

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 099

3 254

3 290

 

13 338

13 486

Uppsala

7 515

3 464

3 798

 

26 032

28 542

Södermanlands

9 089

3 660

3 701

 

33 266

33 638

Östergötlands

8 716

3 924

4 131

 

34 202

36 006

Jönköpings

5 290

3 626

3 600

 

19 182

19 044

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 830

3 896

3 707

 

11 026

10 491

Kalmar

2 956

3 524

3 320

 

10 417

9 814

Gotlands

1 409

3 584

3 437

 

5 050

4 843

Blekinge

705

4 033

3 713

 

2 843

2 618

Skåne

7 997

5 240

4 813

 

41 904

38 490

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 322

4 406

4 458

 

32 261

32 641

Västra Götalands

62 238

4 154

4 058

 

258 537

252 562

Värmlands

9 812

3 054

3 069

 

29 966

30 113

Örebro

13 581

4 172

4 268

 

56 660

57 964

Västmanlands

14 252

3 892

3 966

 

55 469

56 523

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

4 110

3 244

3 047

 

13 333

12 523

Gävleborgs

3 556

2 761

2 403

 

9 819

8 545

Västernorrlands

591

..

1 481

 

1 284

875

Jämtlands

71

..

2 976

 

154

211

Västerbottens

739

2 172

1 722

 

1 605

1 273

Norrbottens

640

2 538

2 530

 

1 624

1 619

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

167 518

.

.

 

657 970

651 821

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

167 518

3 932

3 901

 

658 681

653 488