STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Underlag för att bedöma totalskördar för höstvete år 2014

4. Basis for assessing the 2014 harvest of winter wheat 2014

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 020

4 422

4 932

 

66 418

74 079

Uppsala

34 982

4 688

5 682

 

163 996

198 768

Södermanlands

27 270

4 866

5 292

 

132 696

144 313

Östergötlands

55 216

6 120

6 279

 

337 922

346 701

Jönköpings

1 884

5 008

5 189

 

9 435

9 776

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

500

4 580

4 566

 

2 290

2 283

Kalmar

11 977

6 112

6 036

 

73 203

72 293

Gotlands

9 872

5 172

5 149

 

51 058

50 831

Blekinge

3 463

6 458

6 278

 

22 364

21 741

Skåne

99 688

7 536

7 484

 

751 249

746 065

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 997

6 308

6 344

 

69 369

69 765

Västra Götalands

69 785

5 598

5 687

 

390 656

396 867

Värmlands

3 852

4 329

4 829

 

16 674

18 601

Örebro

12 917

5 196

5 628

 

67 117

72 697

Västmanlands

18 612

4 624

5 279

 

86 062

98 253

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 795

3 800

4 372

 

10 621

12 220

Gävleborgs

991

..

3 765

 

3 766

3 731

Västernorrlands

71

..

..

 

270

267

Jämtlands

52

..

..

 

198

196

Västerbottens

-

..

..

 

-

-

Norrbottens

4

..

..

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

379 948

.

.

 

2 255 379

2 339 462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

379 949

6 146

6 238

 

2 335 167

2 370 122