STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

5. Underlag för att bedöma totalskördar för Höstraps år 2014

5. Basis for assessing the 2014 harvest of winter rape 2014

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 257

2 468

2 491

 

3 102

3 131

Uppsala

1 966

2 402

2 768

 

4 721

5 442

Södermanlands

1 988

2 470

2 887

 

4 910

5 739

Östergötlands

8 569

2 830

3 353

 

24 250

28 732

Jönköpings

228

..

3 217

 

645

733

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

111

..

..

 

314

357

Kalmar

3 860

3 642

3 737

 

14 058

14 425

Gotlands

4 228

3 112

3 256

 

13 158

13 766

Blekinge

934

3 478

3 926

 

3 248

3 667

Skåne

45 772

3 660

3 950

 

167 526

180 799

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 988

2 906

3 510

 

5 777

6 978

Västra Götalands

7 017

2 514

3 111

 

17 641

21 830

Värmlands

17

..

..

 

43

53

Örebro

1 135

2 713

2 510

 

3 079

2 849

Västmanlands

588

2 346

..

 

1 379

1 476

 

 

 

 

 

0

0

Dalarnas

118

..

..

 

297

296

Gävleborgs

63

..

..

 

158

158

Västernorrlands

-

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

..

..

 

-

-

Västerbottens

2

..

..

 

5

5

Norrbottens

-

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

79 841

.

.

 

264 312

290 437

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

79 840

3 326

3 592

 

265 548

286 785