Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-08-09

Ingen paratuberkulossmitta i mjölkkobesättningen

I ett tidigare pressmeddelande från den 14 juni 2000 meddelade Jordbruksverket att det förelåg misstanke om paratuberkulossmitta (Mycobacterium paratuberculosis) i en mjölkko- besättning i Västergötland. I avvaktan på slutgiltigt provsvar infördes vissa restriktioner för att förhindra eventuell smittspridning från mjölkkobesättningen och dess kontaktgårdar.

Det slutgiltiga provsvaret visar nu att det inte rör sig om paratuberkulos varför Jordbruksverket kommer att häva restriktionerna.

För mer information om paratuberkulos se Jordbruksverkets webbplats: www.sjv.se/smittskydd/Paratuberkulos.htm

Kontaktpersoner:

Lars Uhlin, veterinärinspektör smittskyddsenheten, 036-15 58 81
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, 070-645 27 68
Annica Wallén Norell, ställföreträdande chef smittskyddsenheten, 036-15 50 83

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-08-09.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.