Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-08-21

Bra skörd trots regnet

Årets spannmålsskörd beräknas bli betydligt större än förra årets, trots det kraftiga regnet under juli. Det visar en färsk prognos från Jordbruksverket.

Enligt prognosen blir årets spannmålsskörd 6,2 miljoner ton. Det är 26 procent mer än 1999 och 13 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren.

Ökningen förklaras dels av att avkastningen per hektar blir bättre, dels av att större arealer än vanligt är höstsådda, vilket innebär högre avkastning.

Det kraftiga regnandet under juli har endast påverkat skördar i områden som inte har så stor åkerareal. Däremot har områden med betesmark och vall i norra och mellersta landet drabbats av regnet och Sverige har därför i dessa områden fått rätt att använda mark som ligger i träda för bete eller vall.

Den beräknade totalskörden av höstvete är 36 procent högre i prognosen jämfört med snittet de senaste fem åren. Havre ökar totalt med 11 procent jämfört med femårsgenomsnittet, medan vårkorn minskar med 1 procent. Samtliga dessa tre grödor beräknas ge högre avkastning per hektar (höstvete 4 procent högre, vårkorn 10 procent högre och havre 11 procent högre).

Skörden av matpotatis beräknas bli lika stor som tidigare under femårsperioden men mängden potatis odlad för stärkelse beräknas öka med 21 procent, detta till följd av både hög avkastning och större arealer.

Skörden av oljeväxter däremot beräknas minska rejält i år, vilket beror på att vårraps och vårrybs odlas på mindre arealer.

Jordbruksverkets preliminära uppskattning baseras på väderdata och skördarnas storlek under en längre tidsperiod. Förutsättningen är dock att vädret under augusti och framåt inte avviker från det normala.

En mer omfattande rapport om prognoserna finns på Jordbruksverkets webbplats på Internet (www.sjv.se) under Statistik och fakta.

Kontaktpersoner:
Anders Grönvall, handläggare på statistikenheten, tel 036-15 56 97
Ingela Toth, informatör på informationsenheten, tel 036-15 58 94

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-08-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.