Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-08-29

Ny informationschef på Jordbruksverket

Margareta Beckérus är ny informationschef på Jordbruksverket. Hon ingår i verkets ledningsgrupp.

Margareta Beckérus har ett förflutet som journalist och chefredaktör för Turist, Sweden Now och senast Sköna Dagar. Hon har dessutom bred bakgrund som informationsansvarig i regeringskansliet bland annat för jämställdhet och invandrarfrågor och som informationschef på Sveriges Köpmannaförbund.

På Jordbruksverkets bord ligger många frågor med stort genomslag i debatten, till exempel ekologiskt lantbruk, genteknik, odlingslandskapets bevarande, strukturstöd, regionalpolitik och inte minst frågor om djurens skydd, miljö, smittskydd och kontroll.

Jordbruksverket har 880 anställda och leds av generaldirektör Ingbritt Irhammar.

Informationschef Margareta Beckérus har telefon 036-15 60 11 och 070-60 40 621,
e-mail margareta.beckerus@sjv.se


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-08-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.