Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-10-03

Ökad veterinär samverkan
stärker djurskyddet

Ökade satsningar på utbildning av veterinärer och ett nytt system för veterinär service till avlägset boende djurägare. Det är förslag som ingår i en rapport som en arbetsgrupp för utveckling av den veterinära fältverksamheten har lämnat till Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar. Arbetsgruppen har bestått av företrädare för Sveriges Veterinärförbund, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), länsveterinärerna och Jordbruksverket.

- Arbetsgruppens förslag är mycket konstruktiva och skapar en bra grund för samsyn i det fortsatta arbetet. Förslagen stärker den svenska modellen för djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet och tydliggör att alla veterinärer är viktiga och delaktiga i detta arbete, säger Ingbritt Irhammar, som också konstaterar att arbetsgruppen kommit långt på kort tid med tanke på att den fältveterinära verksamheten är ett så stort och komplicerat område. Liksom arbetsgruppen själv föreslår bör arbetet få fortsätta.

Några av de viktigaste förslagen som arbetsgruppen enats kring är:

Arbetsgruppens rapport (PDF-format).

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01, 070-59 59 350
Ellinor Persson, arbetsgruppens ordförande, tel 036-15 58 50, 070-399 69 70

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-10-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.