Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-10-23

CDB Internet invigs på Lantbruksmässan

CDB Internet (nötkreatursregistret) invigs på Elmia Lantbruk i Jönköping av Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.
– Det kommer att bli billigare och effektivare för lantbrukarna och är ett viktigt steg i vår strävan att förbättra servicen gentemot våra kunder, säger Ingbritt Irhammar.

CDB Internet innebär bland annat att lantbrukarna kan rapportera in till nötkreatursregistret via Internet. Fördelarna med CDB Internet är många:

Nötkreatursregistret skapades 1998 för att förbättra arbetet med att spåra smittsamma djursjukdomar som BSE. Lantbrukaren måste rapportera in varje händelse i sin djurbesättning, till exempel födslar och slakt. Registret har dock fått ett utökat användningsområde, till exempel hämtas uppgifter därifrån i samband med ansökningar om jordbrukarstöd från EU. CDB Internet testas just nu av ett 70-tal lantbrukare med hittills goda resultat. Jordbruksverket räknar med att intresserade lantbrukare stegvis ska få tillgång till tjänsten med början i december.

Jordbruksverket arbetar aktivt med att öka sin service på Internet. CDB Internet är den första av tre planerade tjänster på Jordbruksverkets webbplats inom de närmaste två åren. Ett projekt handlar om att erbjuda lantbrukare att göra sin SAM-ansökan via Internet. Det andra projektet ska göra det möjligt att utnyttja nötkreatursregistret även som en elektronisk stalljournal.

Invigning
Tid:
Onsdagen den 25 oktober kl. 15.30
Plats: Elmia Lantbruk Maskin & Fält, Jönköping
Jordbruksverkets monter, hall 1, monternummer A 42

Kontaktperson
Maria Hessel, chef för registerenheten, tel 036-15 52 38, 070-397 46 26
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01, 070-595 93 50


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-10-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.