Information från Jordbruksverket

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Smittskyddsinstitutet bjuder in till

Presseminarium

om galna ko-sjukan, BSE

 

fredagen den 15 december 2000 klockan 9.45-12.00
Stockholm City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71 B

Program

9.45
Kaffe

10.00
Statens veterinärmedicinska anstalt:
BSE - smittämnet, sjukdomen och diagnostiska möjligheter
Marianne Elvander, laborator och Anders Engvall, professor

Jordbruksverket:
Förebyggande åtgärder och beredskap - foder och smittskydd
Stig Widell, husdjursagronom, Karin Alness, husdjursagronom och
Maria Nöremark veterinärinspektör

Livsmedelsverket:
Säkert nötkött
Lars Plym-Forsell, veterinäröverinspektör och Kajsa Gustavsson, veterinärinspektör

Smittskyddsinstitutet:
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom - övervakning, diagnostik och varianter
Karl Ekdahl, docent, informationschef

Efter varje presentation ges tillfälle för frågor.
Moderator: Stig Widell, Jordbruksverket

12.00
Avslutning

För mer information kontakta:
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, Jordbruksverket, tel 070-645 27 68

Anmälan sker senast 14/12 kl 14.00 till:
Johanna Linder, Jordbruksverket, 036-15 62 09, johanna.linder@sjv.se

 

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-12-13
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.