Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-01-12

Jordbruksverket väntar falska alarm om BSE (galna ko-sjukan)

Ett antal falska alarm om BSE i Sverige är att vänta i år, enligt Jordbruksverket.
Anledningen är att testerna är känsliga och i vissa fall felaktigt kan indikera BSE.
Ett första positivt testresultat behöver alltså inte betyda att djuret verkligen är sjukt eller smittat.

Vid årsskiftet startade Sveriges nya övervakning av BSE (galna ko-sjukan).
Det innebär att man kommer att provta nödslaktade, avlivade och självdöda nötkreatur över 30 månader. Dessutom provtas djur som importerats från länder med BSE. Sammanlagt rör det sig om cirka 20 000 nötkreatur per år.
Proverna analyseras vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala.

En första undersökning av djurets hjärna sker med en ny typ av snabbtest. Om ett testresultat indikerar att ett djur är sjukt eller smittat, ska det alltid bekräftas med ytterligare tester.
Ett positivt eller osäkert testresultat behöver inte betyda att djuret är smittat, utan kan till exempel bero på föroreningar i provet. Slutbekräftelse av misstänkta fall sker vid Weybridge referenslaboratorium i Storbritannien. Svaret tar cirka tre veckor.

Misstanke om BSE kan även uppstå om ett djur visar symtom som liknar BSE, till exempel beteendestörningar.
Både vid misstanke efter snabbtest och vid misstanke orsakad av symtom, inleder Jordbruksverket en smittskyddsutredning och spärrar den aktuella gården. Restriktionerna innebär att inga nötkreatur får lämna gården.
Om ett djur visar symtom ställs det under veterinär övervakning för att se hur symtomen utvecklas. Kvarstår misstanken efter 14 dagar avlivas djuret och undersöks för BSE. Flera andra sjukdomar kan ge symtom som liknar BSE, till exempel bölder, tumörer eller bakterieinfektioner i hjärnan och skador i rygg, ben eller bäcken.

BSE omfattas av den svenska epizootilagen. Lagen reglerar bekämpningen av allvarliga smittsamma djursjukdomar som vi vill undvika i Sverige. Djurägare är skyldiga att anmäla misstanke om BSE. Lagen ger djurägaren rätt till ersättning för kostnader och förluster vid misstanke eller konstaterat fall.
Jordbruksverket utreder noggrannt varje misstanke om BSE. Hittills har alla misstankar om BSE i Sverige efter tester och utredningar kunnat avfärdas.

Kontaktpersoner: Leif Denneberg, chef djuravdelningen tel: 036-15 58 10, 070-645 27 68
Ulla Carlsson, chef smittskyddsenheten tel: 036-15 51 08, 070 - 326 92 84
Maria Nöremark, veterinärinspektör smittskyddsenheten tel: 036-15 62 83


© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-01-11.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.