Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-02-07

Newcastlesjuka konstaterad hos avelshöns i Skåne

En besättning med avelshöns på Jordberga Gods i Trelleborgs kommun, är drabbad av Newcastlesjuka. Besättningen är avlivad och sanering av fastigheten pågår. Newcastlesjuka är en virussjukdom som endast angriper fåglar och kan inte drabba människor.

De 6370 djuren är avelhöns inom slaktkycklingsproduktionen. Det har inte förekommit någon ökad sjuklighet i besättningen, och misstanke om smitta uppstod först i samband med en rutinprovtagning. Besättningar som fått leveranser av kycklingar från den drabbade gården har undersökts utan att någon smittspridning kunnat påvisas. Även gårdar i närheten som har fjäderfä kommer att undersökas.

Newcastlesjuka är en virussjukdom som drabbar alla typer av tamfjäderfä men inte människor eller andra däggdjur. Newcastlesjukan bekämpas med stöd av epizootilagen. Jordbruksverket ersätter viss del av kostnader som uppstår som en direkt följd av myndighetsbeslut.

För att motverka smittspridning i omkringliggande områden beslutar Jordbruksverket nu om skydds- och övervakningsområden runt den smittade besättningen. Inom skydds- och övervakningsområdena gäller speciella regler för transport av levande fjäderfä, kläckägg, slaktkroppar, konsumtionsägg samt för gödsel och begagnat strö.

Det är ännu oklart varifrån smittan kommer, men en spridning från vilda fåglar (duvor) är trolig. Jordbruksverket vill uppmana alla som håller fjäderfä, särskilt i södra Sverige, att vara uppmärksamma på symtom som kan vara tecken på Newcastlesjuka. Alla ägare av fjäderfä är skyldiga att anmäla misstankar om Newcastlesjuka i sin besättning till veterinär, och vidta åtgärder så att inte en eventuell smitta sprids.

Länkar:

Sjukdomsbeskrivning Newcastlesjuka
Kungörelse för fjäderfä-ägare i Skåne län

Kontaktpersoner:

Ulla Carlsson, chef Smittskyddsenheten, tel 070-326 92 84

Inger Nilsson, veterinärinspektör, tel 036-15 50 26, 070-342 48 13

Lennart Sjöland, länsveterinär Skåne, tel 044 - 25 23 96

Leif Denneberg, chef för Djuravdelningen, tel 070-645 27 68

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-02-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.