Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-02-20

Snabbtest visar på misstanke om BSE (galna ko-sjukan)

Jordbruksverket har beslutat att spärra en gård i Halland. Anledningen är att ett djur i en besättning efter snabbtest misstänks ha varit smittat av BSE. Provet ska skickas till Storbritannien för vidare analys. Eftersom snabbtesterna ibland ger falska alarm måste alla testresultat konfirmeras. Alla misstankar om BSE i Sverige har hittills kunnat avfärdas.

Djuret, en två och ett halvt år gammal kviga från en mjölkkobesättning, testades inom ramen för Sveriges övervakningsprogram. Djuret var nödslaktat p.g.a. skador i korsryggen efter kalvning och testet analyserades vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Resultatet från snabbtestet var sådant att BSE inte kan uteslutas. Prov från djurets hjärna kommer att skickas till referenslaboratoriet i Storbritannien. Det definitiva provsvaret dröjer cirka två veckor.

Spärren, eller restriktionerna, innebär att inga nötkreatur från besättningen får skickas till slakt, säljas eller på annat sätt lämna gården. En smittskyddsutredning pågår för att bland annat ta reda på om några riskfaktorer förekommit i besättningen. Alla delar av djuret är destruerade.

Sverige har tidigare haft några få fall av misstänkt BSE. Samtliga har avfärdats efter provtagning och smittskyddsundersökning. Sverige testar i år cirka 20 000 djur för BSE.

- Vi bedömer att detta med stor sannolikhet är ett "falskt alarm", men i väntan på definitivt provsvar måste vi agera som om det vore ett verkligt fall, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket.

Inom ramen för Sveriges övervakningsprogram avlägsnas alla riskorgan från nötkreatur på slakterierna och kan varken gå in i foder- eller livsmedelskedjan.

Mer information om myndigheternas åtgärder vid BSE-misstanke finns på respektive webbplatser.

Kontaktpersoner Jordbruksverket:

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen tel: 035-15 58 10, 070-645 27 68

Robert ter Horst, biträdande enhetschef smittskyddsenheten, tel: 070-326 93 72

Maria Nöremark, veterinärinspektör smittskyddsenheten, tel: 036 -15 62 83, 070-290 37 66

Kontaktpersoner Statens Veterinärmedicinska Anstalt:

Marianne Elvander, bitr. statsepizootolog, tel: 018-67 43 38, 070-631 22 34

Anders Engwall, statsepizootolog tel: 018-67 41 46, 070-664 74 20

Jordbruksverket: www.sjv.se, SVA: www.sva.se, Livsmedelsverket: www.slv.se

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel: 036-15 58 10, 070-645 27 68


© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-02-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.