Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-02-22

Avgiften höjs för rapportering till CDB

Jordbruksverket föreslår efter samråd med Svensk Mjölk en ny enhetlig taxa för rapportering till det centrala nötkreatursregistret (CDB), samt att avgiften höjs fr. o.m. 1 april 2001.

CDB-registret togs i drift den 1 januari 1998. Syftet är att skapa ett effektivt system där man kan spåra smittsamma djursjukdomar, t.ex. BSE (galna ko-sjukan), möjliggöra ursprungsmärkning av nötkött samt underlätta hanteringen av EU-stöden. Registret finansieras av jordbrukarna via avgifter för rapportering till registret.

Avgiften till CDB höjs för att:

Hittills har olika avgifter tagits ut beroende på om jordbrukaren är ansluten till någon husdjursförening eller inte. Idag ingår kostnaderna för husdjursföreningarnas arbete med CDB-registreringar och rättningar i medlemsavgifterna till föreningarna. Detta system har inneburit mycket manuell rättning vid fakturering. För att förenkla administrationen föreslår Jordbruksverket efter samråd med Svensk Mjölk en enhetlig taxa för rapporteringarna.

Jordbruksverket föreslår följande avgifter fr.o.m. den 1 april 2001:

Enligt regerings beslut tar Jordbruksverket den 1 januari 2002 över förvaltningen av CDB från Svensk Mjölk. Målsättningen inför övertagandet är att IT-system och administration ska ses över och effektiviseras. Avgifterna kommer i samband med detta att ses över på nytt.

Kontaktpersoner:
Birgitta Ek, avdelningschef på kontrollenheten, telefon 036 - 15 62 70, 070 - 359 46 20
Maria Hessel, enhetschef på registerenheten, telefon 036 - 15 52 38, 070 - 397 46 26
Lotta Malmberg, platschef på registerenheten i Söderhamn, telefon 0270-73814, 070-6093278

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-02-22.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.