Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-02-23

Newcastlesjukan över i Skåne

Jordbruksverket anser att det inte längre finns någon risk för fortsatt spridning av Newcastlesjuka i Skåne. Skydds- och övervakningsområden som funnits runt den drabbade anläggningen avvecklas under fredagen den 23 februari.

En besättning med avelshöns på Jordberga Gods i Trelleborgs kommun, drabbades i februari av Newcastlesjuka. Fjäderfäna avlivades och fastigheten har sanerats. Skydds- och övervakningsområdena inrättades den 7 februari och omfattade ett 80-tal fjäderfäbesättningar inom tio kilometers radie från Jordberga Gods.

Veterinär har besökt de fjäderfäbesättningar som ligger närmast Jordberga Gods. Vid minsta misstanke om smittspridning har prov tagits och skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för analys. Inga fler smittade fjäderfän har upptäckts.

Det är ännu oklart varifrån smittan kommit, men en spridning från vilda fåglar (duvor) är trolig. Jordbruksverket vill därför betona vikten av att hålla distans mellan egna fjäderfän och vilda fåglar. Newcastlesjukan lyder under epizootilagen och Jordbruksverket ersätter viss del av kostnader som uppstår som direkt följd av myndighetsbeslut.

Kontaktpersoner:

Robert ter Horst, biträdande chef smittskyddsenheten, Jordbruksverket, tel 070-326 93 72

Inger Nilsson, veterinärinspektör smittskyddsenheten, Jordbruksverket, tel 036-15 50 26, 070-342 48 13

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-02-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.